CRI Online
 
درس های زبان چینی
• درس اول خطاب• درس دوم تشکر و عذرخواهی
• درس سوم تولدت مبارک• درس چهارم خداحافظی
• درس پنجم درخواست کمک• درس ششم "ملاقات"از برنامه "هر روز زبان چینی"
• درس هفتم جملات زبان چینی• درس هشتم صحبت درباره دیگران
• درس نهم جملاتی روزمره• درس دهم: درباره کار
• درس یازدهم در باره علاقه مندی ها• درس دوازده در رستوران غذاهای آماده
• درس سیزدهم در رستوران چینی• درس چهاردهم میل کردن غذا در رستوران ها
• درس پانزدهم صرف خوراک آماده یا فست فود• درس شانزدهم گردهمایی خانواده
• درس هفدهم• درس هجدهم در سوپرمارکت
• درس نوزدهم بازار میوه• درس بیستم: بازار کهنه فروشی
• درس بیست و یکم خرید تلفنی• درس بیست و دوم فروش پوشاک
• درس بیست و سوم در فروشگاه• درس بیست و چهارم در کتابفروشی
• درس بیست و پنجم پرسش در باره راه• درس بیست و ششم رفتن با اتوبوس
• درس بیست و هفتم: تاکسی• درس بیستم و هشتم سفر با قطار
• درس بیست و نهم سفر با هواپیما• درس سی ام سفر با اتومبیل
• درس سی و یکم ویژگی های زبان چینی• درس سی و دوم در آژانس جهانگردی
• درس سی و سوم در پستخانه• درس سی و چهارم در هتل
• درس سی و پنجم اصلاح کردن مو• درس سی و ششم اجاره کردن خانه
• درس سی و هفتم اجاره آپارتمان• درس سی و هشتم عوض کردن خانه
• درس سی و نهم برداشت پول در بانک• درس چهلم تبدیل پول
• درس چهل و یکم پرداختن هزینه ها در بانک• درس چهل و دو حواله کردن پول
• درس چهل و سوم استفاده از کارت اعتباری• درس چهل وچهارم اشیای گمشده
• درس چهل و پنجم بیمارستان و ثبت نام کردن• درس چهل و ششم دکتر رفتن
• درس چهل و هفتم درمان• درس چهل و هشتم در داروخانه
• درس چهل و نهم ویزیت• درس پنجاهم پرداخت هزینه درمان و دارو
• درس پنجاه و یکم عیادت از بیمار• درس پنجاه و دوم در کودکستان
• درس پنجاه و سوم در دانشگاه• درس پجاه و چهارم در کتابخانه
• درس پجاه و پنجم صحبت با همکلاسان• درس پنجاه و ششم کافی نت
• درس پنجاه و هفتم ثبت نام برای تحصیل• درس پنجاه و هشت در کاباره
• درس پنجاه و نهم در سالن تفریحات• درس شصتم در سینما
• درس شصت و یکم در کارائوکه• درس شصت و دوم تماشای نمایش
• درس شصت و سوم تماشای اپرای پکن• درس شصت و چهارم در موزه
• درس شصت و پنجم تمرین صبحگاهی• درس شصت و ششم: تندرستی و ورزش
• درس شصت و هفتم تماشای مسابقات• درس شصت و هشتم کوهنوردی و دویدن
آموزش زبان چینی با ترانه
آوانگار زبان چینی
• A• B• C• D
• E• F• G• K
• L• M• N• O
• P• Q• R• T
• Y• Z
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید