CRI Online
 

درس نهم جملاتی روزمره

GMT+08:00 || 2009-05-12 15:48:19        cri

چن: سلام! به شنوندگان گرامی، با برنامه " نهصد جمله زبان چینی" در خدمتتان هستیم. من چن هستم.

تبریزی: سلام شنوندگان عزیز، من تبریزی هستم.

چن: در درس قبلی ما، روش های آشنایی با یکدیگر به زبان چینی را دریافتیم و لازم است قبل از هر چیز با شما عزیزان جملات مهم آن درس را دوره کنیم.

تبریزی:بسیار خوب، شروع می کنیم. من طبق معرفی شما با خواهر کوچکتان آشنا شدم و می خواستم شغل او را نیز بدانم،این جمله را به زبان زبان چینی چطور می توان گفت ؟

چن: شما می توانید بگویید:你妹妹是做什么的?

تبریزی:你妹妹是做什么的?

چن: بله، 你妹妹یعنی خواهر کوچکتان

تبریزی:你妹妹

چن:是做什么的یعنی شغلش چیست؟

تبریزی:是做什么的پس اگر بخواهم در باره اخلاق کسی جویا شوم ، یعنی " نظرت درمورد او چیست؟ به زبان چینی چطور می توانم این جمله را بگویم ؟

چن: 你觉得她怎么样?你觉得她怎么样?(慢速)

تبریزی:你觉得她怎么样?

چن: اینجا 觉得 یک کمله شفاهی در زبان چینی است و معنیش فکر کردن و نظر داشتن است در واقع بنوعی بیان احساس .

تبریزی:觉得

چن:怎么样 یعنی چطور است .

تبریزی:怎么样

چن:نظرت درمورد او چیست که می شود 你觉得她怎么样

تبریزی:你觉得她怎么样

چن: او بسیار خوشگل است به زبان چینی می توان گفت 她很漂亮

تبریزی:她很漂亮

چن:漂亮یعنی خوشگل

تبریزی:漂亮

چن:او بسیار باهوش است به زبان چینی یعنی她特别聪明

تبریزی:她特别聪明

چن:特别 یعنی بسیار

تبریزی:特别

چن: بله، 聪明یعنی باهوش.

تبریزی:聪明

چن:او بسیار باهوش است她特别聪明

تبریزی:她特别聪明

چن:بسیار خوب، الان دوباره گفتگوی درس های قبلی را بشنوید . ببینیم آیا شما می توانید جملات مذکور را بیان کنید و یادگیریتان چطور بوده است .

گفتگوی اول:

A:你妹妹是做什么的?

B:她是老师。

A:你是做什么的?

B:我是记者。

گفتگوی دوم:

A:你觉得她怎么样?

B:她很漂亮,她特别聪明。

چن:بسیار خوب، و بعد از این گفتگوها، درس امروز ما آغاز می شود .

怎么了?你别再吸烟了。我很想家。


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید