ریتم چینی

Play

ریتم چینی

ریتم چینی ریتمیک آمده است که غوغا کند، بترکاند؛ ریتم چینی شلوغ می کند، سر و صدا راه می اندازد، جر و بحث آغاز می کند و تازه وسط همین غوغا برای شما موسیقی هم پخش می کند، هر هفته جمعه ها همین جا با ما یعنی مجری های ایرانی مژگان بهمنش و اکرم شعبانی با ریتم چینی همراه شوید،اکرم شعبانی مژگان بهمنش


تازه ترین ترانه ها
پیام ها و نوشته ها

گرم ترین صحبت ها

تختۀ تبلیغات