CRI Online
 

درس سی و ششم اجاره کردن خانه

GMT+08:00 || 2009-05-08 14:01:48        cri

چن : درود به شنوندگان گرامی ، در خدمتتان هستم با برنامه هر روز زبان چینی، این جانب چن هستم مجری این برنامه .

تبریزی : سلام شنوندگان عزیز! این جانب هم تبریزی هستم .

چن:. پیش از آغاز موضوع امروز، ما عبارت های مهم درس قبلی را باهم دوره می کنیم. می خواهم موهایم را کوتاه کنم. 我想剪头发。

تبریزی:我想剪头发。

چن: "我想"یعنی "می خواهم".

تبریزی: 我想

چن: "剪头发"یعنی "موها را کوتاه کردن"

تبریزی: 剪头发。

چن: 我想剪头发。یعنی می خواهم موهایم را کوتاه کنم.

تبریزی: 我想剪头发。

چن: "修一下"یعنی "کمی اصلاح کردن".

تبریزی: 修一下。

چن: "就可以了"یعنی "کافی است"

تبریزی: 就可以了。

چن: 修一下就可以了。یعنی کمی اصلاح کنید، کافی است.

تبریزی: 修一下就可以了。

چن: "染头发"یعنی " مو را رنگ کردن"

تبریزی: 染头发。

چن: "我想染头发"یعنی "می خواهم موهایم را رنگ کنم ".

تبریزی: 我想染头发。

چن: "别剪"یعنی "کوتاه نکردن مو".

تبریزی: 别剪。

چن: "太短"یعنی "خیلی کوتاه".

تبریزی: 太短。

چن: 别剪太短了。یعنی خیلی کوتاه نکنید.

تبریزی: 别剪太短了。

چن: حال تمام گفتگو را بشنوید.

گفتگوی اول:

A: 我想剪头发?

B:你想怎么剪。

A: 修一下就可以了。

B:好的,请先洗头。

گفتگوی دوم:

A: 我想染头发。

B:你想染什么颜色。

A: 棕色怎么样?

B:不错,很时髦。

گفتگوی سوم:

A: 别剪太短了。

B:行,保准让你满意。

تبریزی: درس قبلی را تکرار کردیم. حال به جملات کلیدی درس امروز می پردازیم.

جملات کلیدی درس امروز:

我想租房。

您想找什么样的房子?

您想花多少钱租?

什么时候能搬进来?

房租怎么付?


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید