CRI Online
 

درس پنجم درخواست کمک

GMT+08:00 || 2009-05-08 14:46:32        cri

چن: سلام. دوستان محترم و عزیز با برنامه هر روز زبان چینی در خدمت شما هستیم . من چن هستم. 

تبریزی: سلام. من تبریزی هستم.

چن: در درس قبل ما عمدتا چند جمله مربوط به وداع و خداحافظی را آموختیم والان با هم این جملات را تکرار کنیم.

تبریزی: راستی خانم چن یادم رفت که جمله "حالا دیر است (دارد دیر می شود). باید بریم" به زبان چینی چه می شود ؟

چن: دقت کنید به چینی :时间不早了。我们该走了.

تبریزی: خوب. 时间不早了。我们该走了。

چن: "دیر" یعنی 晚,不早

تبریزی: 晚,不早

چن: "دیر است" یعنی 不早了

تبریزی: 不早了

چن: "باید" یعنی 应该,必须

تبریزی: 应该,必须

چن: رفتن یعنی 走 "باید بریم" نیز می شود 我们该走了

تبریزی: 我们该走了。

چن: 时间不早了。我们该走了。(慢速)

تبریزی: 时间不早了。我们该走了。 دیر است. باید بریم.

چن: پس "خداحافظ" به زبان چینی چه می شود ؟

تبریزی: 再见。

چن: خوب. می دانید "مواظب باشید" به زبان چینی چه می شود ؟

تبریزی: فکر می کنم 保重 یا 多保重 درسته؟

چن: درسته. آخرین سوال: "با هم در ارتباط باشیم ""در تماس باشیم" این را چگونه باید بگوییم ؟

تبریزی: 保持联系。حفظ کردن یعنی 保持

چن: خوب یاد گرفتید.

تبریزی: مرسی. گفت و گوی هفته گذشته را با هم دو باره گوش می کنیم .

گفت و گوی 1

مهمان: 时间不早了。我们该走了。

صاحب:欢迎你以后常来。

مهمان:谢谢招待!再见!

صاحبخانه :再见!

گفت و گوی 2

A:我们回去了。

B:我送送你们。

A:多保重!

گفت و گوی 3

A: 回去吧。有空给我打电话。

B:保持联系!多保重!

چن: حال مطلب اصلی امروز را گوش فرمائید.

1: 你能帮我一个忙吗?

2: 当然可以。

3: 能帮我照张相吗?


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید