CRI Online
 

درس چهل و ششم دکتر رفتن

GMT+08:00 || 2009-05-12 20:39:24        cri

چ: سلام بر شما. از شما دعوت می کنم به برنامه" هر روز زبان چینی" توجه فرمایید. من مجری برنامه، چن هستم.

ت: سلام بر شما. من تبریزی هستم. خانم چن، از شما تشکر می کنم که عبارت های دکتر رفتن را در درس پیشین به ما یاد دادید.

چ: خواهش می کنم. به نظرم، با تمرینات بیشتر، تسلط بهتری بر آنها خواهید داشت. بگذارید باهم موضوعات درس پیشین را مرور کنیم. عبارت اول: "你得去看医生"

ت: 你得去看医生。 یعنی باید تکتر بروید.

چ: 你能陪我去医院吗? یعنی می توانید با من بیمارستان بروید؟

ت: 你能陪我去医院吗?

چ: 陪我 یعنی همراهی کردن.

ت: 陪我

چ: 去医院 یعنی بیمارستان رفتن

ت: 去医院

چ: 你能陪我去医院吗? یعنی می توانید با من بیمارستان بروید؟

ت: 你能陪我去医院吗?

چ: 在哪儿? یعنی کجا ت: 在哪儿?

چ: 挂号 یعنی ثبت نام کردن

ت: 挂号

چ: 在哪个挂号 یعنی کجا ثبت نام کنم؟

ت: 在哪儿挂号?

چ: 一个专家号 یعنی یک کارشناس

ت: 一个专家号

چ: 挂一个专家号 یعنی می خواهم یک دکتر کارشناس ببینم.

ت: 挂一个专家号

چ: دوباره مکالمات درس پیشین را گوش می کنیم.

مکالمات:

对话一:

A:你咳嗽得这么厉害。你得去看医生。

B:你能陪我去医院吗?

A:好,没问题。

对话二:

A:在哪儿挂号?

B:在前面的挂号处。

对话三:

A:你好。挂一个专家号。

B:挂那个大夫的?

A:内科李山大夫。

ت:این بود مکالمات درس پیشین. الان می پردازیم به عبارت های کلیدی درس امروز

近日关键:

你哪儿不舒服?

我头疼。

我拉肚子。

限量一下体温。

什么时候开始的?


1  2  3  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید