CRI Online
 

درس نوزدهم بازار میوه

GMT+08:00 || 2009-05-12 16:06:59        cri

چن: سلام به شنوندگان عزیز و گرامی، با برنامه هر روز زبان چینی در خدمتتان هستیم. من مجری این برنامه چن هستم.

تبریزی : سلام . من تبریزی هستم. در درس گذشته من در سوپرمارکت در نزدیکی خانه اجناس زیادی خریده ام از جمله یک شامپو. اما من می خواهم آن را پس بدهم چون که کیفیتش کمی پایین بود. قبل از همه درس گذشته را تکرار می کنیم.

چن: باشه. جمله اول: "لطفا شامپو دارید یا شامپو می فروشید؟"

请问有洗发水卖吗?

تبریزی : 请问有洗发水卖吗?

چن: "请问" یعنی "لطفا، خواهش می کنم"

تبریزی:请问。

چن : "有"یعنی "داشتن"

تبریزی:有。

چن : "洗发水"یعنی "شامپو"

تبریزی : 洗发水。

چن: "卖"یعنی "فروختن "

تبریزی :卖

چن : می خواهم این کالا را پس بدهم. 我想退货。

تبریزی: 我想退货。

چن: "我想" یعنی "می خواهم"

تبریزی : 我想

چن: "退货" یعنی کالا را پس دادن

تبریزی : 退货

چن:我想退货

تبریزی:我想退货。 می خواهم این کالا را پس بدهم.

چن: 您的发票带来了吗? آیا رسید همراهتان آوردید؟

تبریزی:您的发票带来了吗?

چن: "发票"یعنی رسید

تبریزی: 发票

چن : این کالا را برایم پس دهید. 您给退了吧

تبریزی: 您给退了吧

چن : "退" یعنی تعویض، پس دادن

تبریزی: 退

چن : 您给退了吧

تبریزی : 您给退了吧 این کالا را برایم پس دهید.

چن: خوب. حالا به گفتگوی درس گذشته توجه کنید.

گفتوگوی اول

آ : 请问有洗发水卖吗?

ب : 就在前面的架子上。

گفتوگوی دوم

آ: 这个可能坏了,我想退货。

ب: 您的发票带来了吗?

آ : 带了。

گفتوگوی سوم

ب:给您换一个,行吗?

آ :不要了。您给退了吧。

چن: موضوع درس گذشته را مرور کردیم. حال می پردازیم به بخش تازه امروز کلید های امروز

تبریزی : ابتدا کلید های امروز را گوش کنید :

这橘子甜吗?

多少钱一公斤?

我没有零钱。

给你一张100元的。


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید