CRI Online
 

درس چهل و سوم استفاده از کارت اعتباری

GMT+08:00 || 2009-05-07 11:21:45        cri

چن: سلام به شنوندگان عزیز و گرامی، با برنامه هر روز زبان چینی در خدمتتان هستیم. من چن هستم.

تبریزی: سلام . من تبریزی هستم.

چن: لازم است در اینجا جملاتی که در درس گذشته یاد گرفتیم تکرار و تمرین کنیم و پس از آن درس این ساعت درباره استفاده از کارت اعتباری را شروع می کنیم.

تبریز: موافقم شروع کنیم .

چن: می خواهم پول حواله کنم به زبان چینی چه می شود؟

تبریزی: 我要办理汇款。

چن "十分钟左右能到帐": یعنی حدود 10 دقیقه دیگر به این حساب می رسد .

تبریزی十分钟左右能到帐。:

چن: 手续费是多少? یعنی هزینه خدمات چند است ؟

تبریزی手续费是多少?:

چن: 每笔最高收费50元。 یعنی هر بار حد اکثر 50 یوان هزینه دریافت می شود

تبریزی每笔最高收费50元。:

چن: خوب. حالا به گفتگوی درس گذشته توجه کنید.

گفتگوی اول

آ你好,我要办理汇款。:

ب请你先填一张汇款单。:

آ: 好的。

گفتگوی دوم

آ多长时间能到帐?:

ب10分钟左右能到帐?:

گفتگوی سوم

آ手续费是多少?:

ب按百分之一的比例收取。每笔最高收费50元。:

چن: موضوع درس گذشته را مرور کردیم. حال می پردازیم به بخش تازه امروز یعنی آموزش موضوع جدید

تبریزی : ابتدا کلیدها را گوش کنید :

可以刷卡吗?

交现金还是刷卡?

我刷信用卡。

请您在这里签字。


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید