CRI Online
 

درس شانزدهم گردهمایی خانواده

GMT+08:00 || 2009-05-12 16:02:53        cri

چن: سلام، شنوندگان گرامی، با برنامه " هر روز زبان چینی" در خدمتتان هستیم، من چن هستم.

تبریزی: سلام، شنوندگان، من تبریزی هستم. خانم چن، در برنامه گذشته ، ما به غذاهای مختلف و خرید مواد غذایی پرداختیم و درس بسیار شنیدنی بود .

چن: بله درست گفتید . الان بهتر است جملات مهم را یکبار دوره کنیم و شما را به شنیدن گفتگوی کامل دعوت کنیم.

تبریزی: موافقم .

چن: خوب، آقای تبریزی، آیا جمله " آیا به غذاهای تند علاقه دارید" به زبان چینی در یادتان است؟

تبریزی: آره، این جمله یعنی : 你们喜欢吃辣的吗?

چن: درست است، 喜欢 یعنی دوست داشتن، علاقه داشتن.

تبریزی: 喜欢

چن: 吃 یعنی خوردن.

تبریزی: 吃

چن: 辣的 یعنی تند

تبریزی: 辣的

چن: 你们喜欢吃辣的吗?(آرام خواندن)

تبریزی: 你们喜欢吃辣的吗? آیا شما به غذاهای تند علاقه دارید؟

چن: جمله بعد، 我喜欢吃羊肉串 من کباب گوشت گوسفند را دوست دارم.

تبریزی: 我喜欢吃羊肉串。

چن: 羊肉串 یعنی کباب گوشت گوسفند.

تبریزی: 羊肉串 خانم چن، به زبان چینی، " داخل آن چیست " چه می شه؟

چن: این بسیار ساده است. می توان گفت: 这里面是什么?

تبریزی: 这里面是什么?

چن:里面 یعنی داخلش، درون آن تبریزی: 里面

چن: 是什么?یعنی چیست؟

تبریزی:这里面是什么?是什么 داخلش چیست؟

چن: جمله آخر، 我们去买点饮料吧بریم نوشابه بخریم。

تبریزی: 我们去买点饮料吧。

چن: 饮料 یعنی نوشابه

تبریزی: 饮料

چن: 我们去买点饮料吧。

تبریزی: 我们去买点饮料吧。 بریم نوشابه بخریم.

چن: بسیار خوب، الان گفتگوی کامل درس گذشته را بشنویم.

گفتگوی کامل:

گفتگوی اول:

A: 你们喜欢吃辣的吗?

B:喜欢

گفتگوی دوم:

A: 你想吃什么?

B: 我喜欢吃羊肉串。

گفتگوی سوم:

A:这里面是什么?

B:我也不知道。

گفتگوی چهارم:

A:我们去买点饮料吧。

B:你喜欢红茶还是绿茶?

A:红茶。

تبریزی: بسیار خوب، تا اینجا درس گذشته را دوره کردیم و سپس می رسیم به جملات مهم درس امروز:

جمله مهم امروز:

我很高兴认识你的家人。

这是我的拿手菜。

你多吃点。

下次请你们到我家做客。


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید