CRI Online
 

درس سی و هفتم اجاره آپارتمان

GMT+08:00 || 2009-05-12 20:36:01        cri

چن : درود به شنوندگان گرامی ، در خدمتتان هستم با برنامه هر روز زبان چینی، این جانب چن هستم مجری این برنامه .

تبریزی : سلام شنوندگان عزیز! این جانب هم تبریزی هستم .

چن:. پیش از آغاز موضوع امروز، ما عبارت های مهم درس قبلی را باهم دوره می کنیم.我想租房(慢速)

تبریزی : 我想租房

چن: 租房 اجاره آپارتمان

تبریزی: 租房

چن: 您想找什么样的房子?(慢速) شما چه نوع آپارتمانی می خواهی اجاره کنید؟

تبریزی : 您想找什么样的房子?

چن : 什么样的 چه نوعی ؟

تبریزی : 什么样的

چن: 房子 آپارتمان ، خانه ،

تبریزی: 房子

چن: برای اجاره این آپارتمان شما می خواهید چقدر پول بپردازید ؟您想花多少钱租?(慢速)

تبریزی:您想花多少钱租?

چن: 花多少钱 چقدر پول می پردازید ؟

تبریزی : 花多少钱

چن: 租 اجاره کردن ،کرایه کردن

تبریزی:租

چن: برای اجاره این آپارتمان شما می خواهید چقدر پول بپردازید ؟您想花多少钱租?(慢速)

تبریزی : 您想花多少钱租?

چن:چه موقع می توانم وارد این آپارتمان شوم؟ 什么时候能搬进来?

تبریزی : 什么时候能搬进来?

چن : 什么时候چه وقت ؛ کی

تبریزی:什么时候

چن : 搬进来 وارد خانه شدن

تبریزی:搬进来

جن: کرایه را چطور به شما بپردازم؟ 房租怎么付?(慢速)

تبریزی : 房租怎么付?

چن: 房租 کرایه آپارتمان

تبریزی : 房租

چن: 怎么付? چطور بپردازم؟

تبریزی:怎么付?

چن : 房租怎么付?(慢速)

تبریزی : 房租怎么付? کرایه این آپارتمان را چطور بپردازم؟

چن:حالا بار دیگر گفت و گوی کامل را بشنویم.

گفت و گوی اول

A:我想租房。

B:您想租什么样的房子?

A:带家具的两居。房子不要太旧。

گفت و گوی دوم

B:您想花多少钱租?

A:月租3000元以内吧。

B:您看这房怎么样?

A:不错。

گفت و گوی سوم

A:什么时候能搬进来?

B:下个月底。

A:房租怎么付?

B:一次付三个月的。


1  2  3  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید