CRI Online
 

درس سیزدهم در رستوران چینی

GMT+08:00 || 2009-05-12 15:54:24        cri

چن:درود به شما شنوندگان گرامی،با برنامه"هر روز زبان چینی"در خدمتتان هستم.من مجری این برنامه چن هستم.

تبریزی:سلام دوستان عزیز،من هم تبریزی هستم.

چن:در درس قبلی،ما گفت و گویی داشتیم در باره رستوران غذای آماده،امروز قبل از اینکه برویم به سراغ جملات جدید،چند جمله اصلی درس قبلی را برایتان تکرار می کنیم. "شما می خواهید چه غذایی بخورید؟"ما چطور این جمله را به زبان چینی بگوییم.

تبریزی:你想吃什么?

چن:درست."想"یعنی "خواستن"

تبریزی:吃

چن:"吃 "یعنی"خوردن"

تبریزی:吃."من می خواهم یک هامبورگر و یک فنجان چای سیاه بخورم."ما چطور این جمله را به زبان چینی بگوییم؟

چن:我要一个汉堡,还有一杯红茶。

تبریزی:我要一个汉堡,还有一杯红茶。

چن:خوب.لطفا به من بگوید که واژه شمارش کدام کلمه است که در درس قبلی ما یاد گرفتیم.

تبریزی:"یک فنجان".واژه های شمارش در زبان چینی کمی سخته

چن:"汉堡"،همبرگر

تبریزی: 汉堡

چن:"红茶"،چای سیاه

تبریزی: 红茶

چن:آیا می خواهید غذا را در رستوران بخورید یا با خود ببرید؟

在这儿吃还是带走?

تبریزی: 在这儿吃还是带走?"这儿"یعنی اینجا

چن:درسته."带走"یعنی"بردن"

تبریزی:خوب.خانم چن،"دستشوئی کجا است؟"ما چطور این جمله را به زبان چینی بگوییم؟

چن:شما می توانید بگویید.请问,洗手间在哪儿?

تبریزی: 请问,洗手间在哪儿?خوب،آخرین جمله"لطفا چند دستمال کاغذی سفره به من بدهید."

چن:ما اینطور می گوییم:请你给我几张餐巾纸。

تبریزی: 请你给我几张餐巾纸。

چن:" 餐巾纸"یعنی"دستمال کاغذی"

تبریزی: 餐巾纸

چن:حالا،ما به گفت و گوی کامل درس قبلی گوش می کنیم.

对话一:

A(女):你想吃什么?

B(男):我要一个汉堡,还有一杯红茶。

对话二:

A:在这儿吃还是带走?

B:在这儿吃。

对话三:

A:请问,洗手间在哪儿?

B:往前走,左拐。

对话四:

A:请你给我几张餐巾纸。

B:好的,您稍等。

تبریزی:خوب.حالا،ما کلیدها درس امروز یعنی درس سیزدهم را می شنویم:

你们有什么特色菜?

你需要刀叉吗?

请问你要红茶吗?

我们AA制吧。


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید