CRI Online
 

درس سیزدهم در رستوران چینی

GMT+08:00 || 2009-05-12 15:54:24        cri

چن:خوب.حالا ما چند جمله مهم درس امروزی را تکرار می کنیم.بعدا به گفت وگوی کامل کوش می دهم."特色菜" غذای خاصی

تبریزی: 特色菜

چن: 你们有什么特色菜?

تبریزی: 你们有什么特色菜?شما چه غذای خاصی دارید؟

چن:"需要"یعنی "نیاز"

تبریزی: 需要

چن:"刀叉"یعنی" کارد و چنگال"

تبریزی: 刀叉

چن: شما می خواهید از کارد و چنگال استفاده کنید؟你需要刀叉吗?

تبریزی: 你需要刀叉吗?

چن: 红茶چای سیاه

تبریزی: 红茶

چن: 请问你要红茶吗?

تبریزی: 请问你要红茶吗?لطفا می شه بپرسم شما چای سیاه می خورید؟

چن:خوب.حالا ما به گفت و گوی کامل امروز گوش می کنیم.

对话一:

A:你们有什么特色菜?

B:烤鸭。你喜欢吗?

A:喜欢。

对话二:

A:你需要刀叉吗?

B:不。我想试着用筷子。

对话三:

A(男):请问你要红茶吗?

B(女):我想尝尝中国绿茶。

对话四:

A:我们AA制吧。

B:下次吧。这次我"买单"(请客)。

چن:درس امروز ما به پایان رسید.می رسیم به بخش دانستنی های فرهنگ چین.

هنر آشپزی غذاهای چینی در جهان خیلی معروف است.طبق آمار، خوراک های پخته چینی بیش از 10 نوع دارد.

به مرور زمان،در شهرهای مختلف چین غذاهای محلی با ویژه محلی بوجود آمده است.غذا های شان دون،سی چوان،گوان دون،جیان سو،جه جیان،فو جیان،هو نان و آن هوی جمعا هشت سیستم غذا معرفی در چین موجود است.مزه این غذا های فرق می کند،مثلا غذای سی چوان خیلی تند بوده و غذای جیان سو شرین است و غذای گوان دون سبک است.

چن:پرسش این جلسه ما این است:

"ما دنگی"به چینی چگونه گفته می شود ؟

تبریزی :جواب را به این مسئله می توانید به نشانی الکترونیکی رادیو:per@cri.com.cn ارسال کنید.دو باره می گویم: per@cri.com.cn

چن:اگر می خواهید اطلاعات بیشتری در باره هر روز زبان چینی بدانید،از سایت ما با نشانی per@cri.com.cn کنید .دوستان تا در س بعدی خدانگهدار

تبریزی:خداخافظ. سلامت شما آرزوی ماست !


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید