CRI Online
 

درس پنجاه و ششم کافی نت

GMT+08:00 || 2009-05-08 14:34:39        cri

چ: سلام بر شنوندگان گرامی، از شما دعوت می کنم به برنامه "هر روز زبان چینی" توجه فرمایید. من مجری برنامه چن هستم.

ت: سلام بر شما. من تبریزی هستم. همکار خانم چن

چ: به نظرتان، عبارت هایی که در درس پیشین یاد گرفتیم، چطور بود؟ آیا آنها در آینده به دردتان می خورد؟

ت: البته، کمک می کند. اما به نظرم اگر یک بار دیگر مرور کنیم، بهتر است .

چ: موافقم. پس، بگذارید از این جمله شروع کنیم، "你学什么专业?" یعنی چه رشته ای می خوانید؟

ت:你学什么专业?

چ: 学 یعنی درس خواندن

ت:学

چ:什么专业? یعنی چه رشته ای

ت: 什么专业

چ:我们的课很有意思 یعنی درس ما بسیار جالب است.

ت:我们的课很有意思

چ: 我们的课 یعنی درس ما

ت: 我们的课

چ: 我们学校老师的水平都很高 استادان ما عالی هستند .

ت:我们学校老师的水平都很高

چ: 我们学校 یعنی دانشگاه ما

ت: 我们学校

چ: 老师的水平 یعنی سطح یا توان تدریس معلم.

ت: 老师的水平

چ: 都很高 بسیار عالی

ت:都很高

چ: 可以补考吗? یعنی می توانند دوباره امتحان بگیرند؟

ت:可以补考吗?

ت: 补考 یعنی دوباره امتحان گرفتن.

چ: 补考

ت: الان مکالمات درس پیشین را گوش می کنیم.

مکالمات:

对话一:

A:你学什么专业?

B:我学经济。

对话二:

A:你喜欢你的专业吗?

B:喜欢。我们的课很有意思。

对话三:

A:我们学校老师的水平都很高。

B:是么?那他们对学生要求严格吗?

A:他们都很严格。

对话四:

A:有两个人不及格。

B:真倒霉。可以补考吗?

A:可以补考。

چ: این بود مکالمات درس پیشین. اینک می پردازیم به عبارت های کلیدی درس امروز.

عبارت های کلیدی درس امروز:

哪儿有网吧?

你有自己的博客吗?

你的邮箱地址是什么?

我忘记密码了。


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید