CRI Online
 

درس دوازده در رستوران غذاهای آماده

GMT+08:00 || 2009-05-12 15:52:58        cri

چن : درود به شنوندگان گرامی ، در خدمتتان هستم با برنامه هر روز زبان چینی، این جانب چن هستم .مجری برنامه 

تبریزی : سلام شنوندگان عزیز! این جانب هم تبریزی هستم .

چن: در درس قبلی ما عبارات زیادی درباره علاقه یاد گرفتیم. پیش از آغاز موضوع امروز، ما عبارت های مهم درس قبلی را باهم دوره می کنیم. شما جمله ای که "این روزها سرتان شلوغ است؟"به یاد دارید و می دانید به زبان چینی چطور گفته می شود؟

تبریزی: فکر می کنم باید این طور گفته شود. 你最近忙吗?

چن: خوب. 最近 یعنی این روزها ؛ روزهای اخیر

تبریزی : 最近

چن: 忙 یعنی شلوغ ، گرفتار . گزاره این جمله است.

تبریزی : 忙

چن: علاقه مندی شما چیست ؟ این سوال به زبان چینی چطور گفته می شود ؟

تبریزی: 你的爱好是什么?

چن: 爱好 یعنی علاقه مندی

تبریزی: علاقه من کتاب خواندن است. این جمله به زبان چینی چطور گفته می شود؟

تبریزی : 我喜欢看书。

چن: درست است. 看书 یعنی کتاب خواندن

تبریزی : 看书

چن : آخرین جمله "شما شنبه ها و یکشنبه ها یعنی آخر هفته چکار می کنید؟" این جمله به زبان چینی چطور گفته می شود؟

تبریزی:周末你一般干什么?

چن: 周末 یعنی شنبه ها و یکشنبه ها

تبریزی: 周末

چن : الان باهم گفت و گوی کامل را بشنویم.

گفت و گو کامل

گفت و گوی اول

A:你最近忙吗?

B:我很忙。

A: 忙什么?

B:工作。

گفت و گوی دوم

A(男):你的爱好是什么?

B(女):我喜欢看书。你呢?你的爱好是什么?

A(男):我喜欢旅游。

گفت و گوی سوم

A(女):周末你一般干什么?

B(男):打网球。

چن: خوب، اینها بخشی از مرور درس بود .اکنون کلیدهای درس امروز درباره غذاخوری را می آموزیم.

تبریزی: در زبان چینی "تو چه غذایی دوست داری؟" این جمله به زبان چینی چطور گفته می شود؟

چن: تو می توانی اینطور بگویی : 你想吃什么?(慢速)

تبریزی:你想吃什么?

چن : 你 یعنی تو

تبریزی: 想 خواستن ؛ میل داشتن

چن : 吃 یعنی خوردن

تبریزی : 吃

چن : 什么 یعنی "چی"

تبریزی: 什么

چن : 你想吃什么?(慢速)

تبریزی: تو چه غذایی دوست داری؟你想吃什么?(慢速)


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید