CRI Online
 

درس ششم "ملاقات"از برنامه "هر روز زبان چینی"

GMT+08:00 || 2009-05-12 15:43:40        cri

چن:درود به شما شنوندگان گرامی،با برنامه"هر روز زبان چینی"در خدمتتان هستم.من چن هستم.

تبریزی:سلام دوستان عزیز،من هم تبریزی هستم.

چین:در درس قبلی،ما گفت وگویی داشتیم در باره کمک خواستن ، امروز قبل از اینکه برویم به سراغ جملات جدید ،طبق معمول و روال برنامه گفت وگوی درس قبلی را برایتان تکرار می کنیم تا با آمادگی بیشتری همراه ما باشید . پس دوستان گوش کنید.

تبریزی:خوب."شما می تونی به من کمک کنی؟"ما چطور این جمله را به زبان چینی بگوییم

"你能帮我一个忙吗?"

چن:你能帮我一个忙吗?

چن:"帮忙" یعنی"کمک"

تبریزی:帮忙

چن:"帮我一个忙"یعنی "به کمک کن"

تبریزی: 帮我一个忙

چن:"能帮我一个忙"،"آیا می توانی به من کمک کنی؟"

تبریزی:你能帮我一个忙

چن:"آیا تو می تونی به من کمک کنی؟""你能帮我一个忙吗?"

تبریزی:你能帮我一个忙吗?

چن:اگر جواب مثبت است یعنی مثلا می خواهیم بگوییم "البته"،به زبان چینی می گوییم"当然可以"

چن:当然可以。

تبریزی: 当然可以。

چن:"当然"یعنی"البته"

تبریزی:当然

چن:"可以"یعنی"توانستن"یا"توانستن برای انجام دادن کاری".

تبریزی:可以。

چن:"البته"،当然可以

تبریزی:当然可以。

چن:اگر تو از کسی بخواهی برایت عکس بگیرد،این را به زبان چینی چگونه می گویی:

能帮我照张相吗?

تبریزی:能帮我照张相吗?

چن:照相یعنی"عکس گرفتن"

تبریزی:照相。 "آیا تو می توانی به من کمک کنی"به چینی این طور می گوییم:你能帮我一个忙吗?

چن:درسته.حالا،ما به گفت وگوی کامل درس قبلی گوش می کنیم.

对话一:

李丽(女):你能帮我一个忙吗?

王南(男):当然可以。

对话二:

A(女):能帮我照张相吗?

B(男):我的相机不见了。

A(女):别着急。我帮助你找。

B(男):你真好。谢谢!


1  2  3  4  
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید