CRI Online
 
موزه اینترنتی

غارهای " مای جیشان " و غار " لونگ من " شهر " لویانگ "

غارهای " مای جیشان " در کوهستانی واقع در 45 کیلومتری جنوب شرقی شهر " تیان شوی " استان " گان سو " واقع بوده و ارتفاع آن بیش از 150 متر است . براساس اسناد تاریخی ، کار حفر این غارها در حدود قرن 3 قبل از میلاد شروع شد و سپس به تدریج مجسمه های بودا در یک پرتگاه 30 متری و 70 متری کنده کاری شد .

غارهای بودا از بالا تا پائین پرتگاه به چشم می خورد و بسیار پرشکوه است . اکنون در این غارها 194 مجسمه گلی و بیش از 7000 مجسمه سنگی و نقاشی دیواری 1300 متر مربع سلسله های "وی شمالی "،" وی غربی "، " جوشمالی " ، " سوی " ، " تانگ " ،" وو دای "،" سونگ "، " یوان " ،"مینگ" و "چینگ " وجود دارد . در این غارها هزاران مجسمه شبیه انسان و به همان بزرگی و به شکلی واقعی دیده می شود . بعضی از آنان بوداهای موقر هستند و در کنار آنان بودا ها و پیروان آنها قرار دارند . بعضی ها در حال صحبت کردن و خندیدن و بعضی ها نیز در حال تکان دادن دستان و تهنیت گویی هستند . علاوه بر این ، مجسمه های جوانان و کودکان دوست داشتنی در محل دیده می شود . همه مجسمه ها از 16 متری گرفته تا 10 سانتیمتری بسیار طبیعی به نظر می رسد . مجسمه های مذکور گواهی بر مطالعات تاریخی مذهب بودا ، تاریخ شناسی ، باستان شناسی و فولکلور است .

به سبب آنکه غارهای " مای جیشان " در منطقه کوهستانی دوردست واقع است ، از آثار مخرب جنگ و سرقت در امان مانده است . غار " لونگ من " استان " خه نن " ��ر ساحل رودخانه " ای " واقع در 13 کیلومتری جنوب شهر " لویانگ " واقع است . منظره منطقه زیباست و معابد زیادی در آن دیده می شود . بدین سبب مسافران بسیار به این ناحیه علاقه دارند . این غار در حدود سال 493 میلادی پس از انتقال پایتخت سلسله " وی شمالی " به شهر " لویانگ " تاسیس شد . بیش از چهار صد سال برای ساخت این غار که شبیه خانه زنبور است زمان صرف شده است . اکنون در این منطقه بیش از 2300 غار بیش از 100 هزار مجسمه ، 3600 نوشته و ستون سنگی و 40 برج بودایی دیده می شود . پریان در نقاشی دیواری در این غارها ژست های گوناگونی دارند . بعضی ها در پرواز هستند ، بعضی با ظروف میوه در دست در آسمان می رقصند و بعضی آواز می خوانند و بعضی گل ها را در آسمان پراکنده می کنند . مردم بسیار آن را ستایش می کنند .

همه این مجسمه ها رنگی بوده و مدارک مهمی برای مطالعات تاریخ و هنر قدیمی چین است . غار " گو یان " از میان غارهای " لونگ من " زودتر از غارهای دیگر در حدود سال 494 میلادی پس از انتقال پایتخت سلسله " وی شمالی " به شهر " لویانگ " ایجاد شد . موضوعات زیادی در این غار وجود دارد . مجسمه های بودایی داخل آن ظریف و نقاشی آن رنگارنگ بوده و مجسمه های انسان در درون آن طبیعی به نظر می رسد . یادداشت های ساخت مجسمه ها در داخل این غار خطاطی ساده و قدیمی و گنجینه کمیاب مطالعه هنر غارهای سلسله " وی " شمالی بحساب می آید . ساخت غار دیگر به نام " بین یان " در سال 500 میلادی شروع شد و سال 523 میلادی پس از 24 سال به پایان رسید . مجسمه های ساکیامونی پیروان او در این غار به چشم می خورد . خطهای لباس این مجسمه ها بسیار منظم بوده و نشانگر ویژگی هنر ساخت مجسمه در سلسله " وی " شمالی است .


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21