CRI Online
 
موزه اینترنتی

ظرف سفالین با نقاشی رقص بدوی روی آن

این ظرف سفالین در دهکده " سون جیا جه " شهرستان " دا تون " منطقه" چین های " چین در سال 1973 میلادی کشف شده است . داخل این ظرف نقاشی نمایش رقص بدوی دیده می شود . تاریخ این ظرف حدود پنج هزار سال است و قدیمی ترین نقاشی روی ظرف با مضمون رقص محسوب می شود .


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21