CRI Online
 
موزه اینترنتی

خرابه " سان شین دوی "

به سبب آنکه سرزمین چین بسار پهناور و وسیع است ، در روزگار قدیم ، بسیاری کشورهای کوچک قبیله ای نیز وجود داشتند . استان " سی چوان " چین امروز محل کشور " شو " در روزگار قدیم است . فرهنگ " سان شین دوی " که سالهای 70 قرن گذشته در این منطقه کشف شد، مورد توجه جهان قرار گرفت.

خرابه " سان شین دوی " در شهر " گوان هان " استان " سی چوان " خرابه کشور " شو " در حدود پنج هزار تا سه هزار سال قبل است . بهار سال 1929 میلادی ، یک روستایی محلی هنگام کار در مزرعه بطور تصادفی یک ظرف ظریف یشمی را پیدا کرد . این ظرف بتدریج مورد توجه گسترده مردم قرار گرفت و نیز فرهنگ " سان شین دوی " را که سه هزار سال به خواب فرو رفته بود ، بیدار کرد . در سال 1986 میلادی باستان شناسان دو گودال عظیم مراسم قربانی را استخراج و بیش از یک هزار آثار کمیاب از خاک بیرون آوردند . سلسله اسرار تاریخی نیز به دنبال پیدایش این اثر باستانی مشخص شد . به هر صورت از خاک بیرون آوردن ماسک مفرغی امری مهم محسوب می شود .

پیش از این ، در منطقه " خه نن " واقع در مرکز چین بسیاری ظروف مفرغی از خاک بیرون آورده شده است . اما هیچ وقت ماسک های مفرغی جزو آنها نبوده است . حتی همه ماسک های مفرغی بیرون آورده شده از خرابه " سان شین دوی " ابروهای پرپشت و چشمان درشت ، برآمدگی بینی بالا و دهان پهن دارد اما فک ها رو به پائین است . مثل آنکه در حال خنده و یا عصبانی است . بررسی ها نشان می دهد که هر گوشه این ماسک مفرغی یک سوراخ دارد . صورت این نوع ماسک شبیه صورت مردم محلی امروزی است . این نوع ماسک نماینده چیست ؟ کارشناسان هنوز پاسخی برای این سوال ندارند . در خرابه " سان شین دوی " همچنین مجسمه مفرغی یک آدم بلندقد از خاک بیرون آورده شد . ویژگی صورت او با ویژگی ماسک مذکور یکسان است . این فرد لباس بلند و گشاد مخصوص چین را بر تن داشته و پاهایش برهنه بوده و روی بلندی ایستاده است . بلندای این مجسمه مفرغی حدود 170 سانتیمتر و بلندترین مجسمه مفرغی جهان است . یکی از دستان مجسمه بالا و دیگری پائین است . مانند آنکه چیزی در دست دارد . هنگامی که این مجسمه از خاک بیرون آورده می شد ، هیچ چیزی در دست نداشت . کارشناسان بر آنند که این مجسمه بسیار بلند است ، اگر چیزی در دست داشته باشد ، واژگون خواهد شد . کارشناسان گمان می کنند که بر اساس احساسات چهره و ژست دستان مجسمه ، این آدم احتمالا جادوگر و یا از خدایگان بوده است .

به غیر از ماسک ها و مجسمه ، عصای طلایی ، درخت مفرغی و دندان فیل از خاک بیرون آورده شده است . بلندای عصای طلایی 42/1 متر است و روی آن خطوط زیبا ، ظریف و مرموز و دو پرنده مشابه و دو ماهی در پشت یکدیگر حکاکی شده است . در بالای سر ماهی و گردن پرنده یک شی مانند تمثال سر آدم با خنده ای مرموز دیده می شود . درخت مفرغی نیزتعجب انگیز است . بلندای این درخت نزدیک چهار متر می باشد و به سه طبقه تقسیم می شود و روی هر شاخه یک پرنده دیده می شود . کارشناسان پس از مطالعات خاطر نشان کردند که این پرنده معمولی نیست بلکه نماینده آفتاب است .

کارشناسان همچنین متوجه شدند که ظروف مفرغی از خاک بیرون آورده شده این خرابه ، شامل اثر فرهنگی کشور " شو " قدیمی است و در عین حال ویژگی های فرهنگی آسیای غربی و مناطق دیگر را در خود دارد . به ویژه مجسمه مفرغی و عصای طلایی با فرهنگ معروف " مایا " و فرهنگ مصر قدیم بسیار نزدیک است . این نوع فرهنگ مفرغی آمیخته شده با فرهنگ مفرغی مناطق دشتهای مرکزی چین متفاوت است .

علاوه بر این ، با توجه به 70 دندان فیل که از خرابه بیرون آورده شده است ، کشور " شو " قدیمی در آن زمان با کشورهای همسایه و حتی مناطق دورتر تبادلات تجاری داشته است . به سبب آنکه بعضی گیلاس های سفالین شبیه گیلاس های از خاک در آورده شده در اروپا و همزمان با آن دوره است ، ظروف مفرغی " سان شین دوی " احتمالا تحت تاثیر فرهنگ آسیای غربی ، خاورنزدیک و اروپا بوده است . آثار باستانی " سان شین دوی " برای علم باستان شناسی ، زییایی شناسی و تاریخ شناسی چین بسیار مهم است .


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21