CRI Online
 
موزه اینترنتی

آرامگاه اجداد نخستین امپراتور سلسله " مینگ "

از میان آرامگاه های امپراتوران سلسله های قدیمی چین ، آرامگاه های امپراتوران سلسله " مینگ " ( از سال 1368 میلادی تا سال 1644 میلادی ) بسیار کامل است . از این میان ، آرامگاه اجداد نخستین امپراتور سلسله " مینگ " آرامگاه اول سلسله مینگ نام دارد . این آرامگاه توسط " جو یوان جانگ " نخستین امپراتور سلسله " مینگ " برای اجداد خود تاسیس شد . " جو " از سال 1368 میلادی تا سال 1398 میلادی امپراتور سلسله " مینگ " بود . وی یک امپراتور افسانه ای در تاریخ چین محسوب می شود . وی در یک خانواده روستایی فقیر به دنیا آمد و قبلا راهب بودایی بود . بعدها وی در قیام دهقانی مبارزه با سلسله " یوان " ( از سال 1271 میلادی تا سال 1368میلادی ) شرکت کرد . به سبب آنکه وی شجاع و مدبر بود ، از یک سرباز معمولی به رهبر قیام تبدیل شد . سال 1368 میلادی بر مسند امپراتوری نشست و چین را وحدت بخشید .

امپراتور " جو یوان جانگ " برای یادبود اجداد خود ، برای پدربزرگ و اجدادش آرامگاهی ساخت که فقط اشیای متعلق به آنان مانند کلاه و لباس در آن دفن شود. آرامگاه اجداد نخستین امپراتور سلسله " مینگ " در شهر " سی جو " در شهرستان " شو یی " در شرق چین و نزدیک ساحل شرقی دریاچه "هون زه" چهارمین دریاچه بزرگ چین واقع است .

ساخت این آرامگاه 28 سال طول کشید . بر اساس مدارک تاریخی ، این آرامگاه قبلا دارای سه دیوار شهری ، سه پل ، بیش از یک هزار اتاق و بسیار پردامنه و ب�� شکوه بود . اکنون در این آرامگاه یک راهرو 250 متری وجود دارد . در راهرو از جنوب به شمال 42 مجسمه سنگی دیده می شود . وزن هر مجسمه چند تن می باشد و بسیار محکم به نظر می رسد .

رمز پیدایش آرامگاه اجداد نخستین امپراتور سلسله " مینگ " بسیار جالب است . در سال 1680 میلادی این آرامگاه به سبب جاری شدن سیل در دریاچه " هون زه " به زیر آب رفت و به یک آرامگاه سلطنتی زیر آب تبدیل شد . در سال 1963میلادی ، دریاچه " هون زه " خشک شد و این آرامگاه بار دیگر از دل آب بیرون آمد . بسیاری مجسمه های سنگی از آب بیرون آورده شد برای نمونه مجسمه های شیر نر ، اسب ، خدمتکار ، افسر ، وزیر و غیره . ارتفاع برخی از این مجسمه ها بیش از سه متر و وزن آنها حدود 10 تن است . تالار روی زمین این آرامگاه واژگون شده اما بخش زیر زمینی آن کامل حفظ گردیده است و اشیای زیادی در آن قرار دارد .

آرامگاه مذکور اکنون در یک آبگیر کوچک واقع است . اگر به داخل این آبگیر نگاه شود ، می توان در آرامگاه را دید . بسیار تعجب آور است که تمام آب این آبگیر کوچک را نمی توان خالی کرد . کارشناسان ذی ربط بر آنند به سبب آنکه آرامگاه بطور دراز مدت در زیر آب مانده و در معرض هوای آزاد قرار نداشته ، بطور مطلوب حفظ شده است . پس از خشکسالی دریاچه " هون زه " در سال 1963میلادی ، این دریاچه در سال 1993 میلادی و سال 2001 میلادی بار دیگر خشک شد . به ویژه در خشکسالی این دریاچه در سال 2001 ، 1178 متر دیوار این آرامگاه از آب بیرون آمد . علاوه بر این ، شهر " سی جو " قدیمی که آرامگاه مذکور در آنجا واقع است ، در روزگار قدیم بسیار پرشکوه بود . در خشکسالی دریاچه " هون زه " در سال 1963 میلادی ، دیوار این شهر و بعضی پایه های ساختمان آن به چشم خورد .

با وجود آنکه ساختمان روی زمین خراب شده است ، اما مردم همچنان می توانند دامنه و شکوفایی این شهر را احساس کنند . سیل این شهر را کاملا تخریب نکرده است با این حال در زیر شن و گل و لای دفن است . کارشناسان بر آنند در صورتی که این شهر از آب بیرون آورده شود ، احیای چهره آن بسیار آسان است . به سبب آنکه شهر " پمپی " ایتالیا به سبب انفجار آتش فشان در زیر زمین دفن شد ، کارشناسان شهر " سی جو " قدیمی را " شهر پمپی چین " می خوانند .


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21