CRI Online
 
موزه اینترنتی

پیدایش کالسکه ها و اسبهای مسی آرامگاه امپراتور " چینگ شی هوانگ "

شش سال پس از کشف مجسمه های چوبی و سفالی جنگجویان و اسب های دفن شده سلسله " چینگ " در سال 1980 میلادی ، کارشناسان باستان شناسی چین کالسکه ها و اسب های مسی در آرامگاه " چینگ شی هوانگ " را پیدا کرده و بار دیگر جهان را تکان دادند .

" یان شو ده " کارمند باستان شناسی نخستین نفری بود که اشیای مذکور را پیدا کرد . هنگامی که وی منطقه ای در حدود 20 متری اطراف آرامگاه مذکور را حفر می کرد ، بطور غیر منتظره متوجه شد که شی طلایی از 7 متری زیر زمین بیرون آمد . وی آن را به " چن شیه هوا " سرپرست تیم اکتشاف داد . " چن " با دیدن آن بسیار به هیجان آمد . وی می دانست که کالسکه ها و اسبها به زودی پیدا خواهد شد .

کار کشف آرامگاه با هدایت کارشناسان و با احتیاط در جریان بود . پس از نزدیک یک ماه در عمق 8/7 متری 2 کالسکه مسی ، 8 اسب مسی و دو نگهبان امپراتور مسی از خاک بیرون آورده شد .

اما کارشناسان در خصوص چگونگی بیرون آوردن این آثار نیز بسیار اندیشیدند. آنان ابتدا اطراف کالسکه ها و اسبها گودال هایی با عمق 10 متر حفر کردند . سپس با تخته چوبی کالسکه ها و اسبها را همراه با خاکی به ضخامت بیش از یک متر پیچیدند . بعد یک خاک انداز بزرگ ویژه درگودال گذاشتند و سپس آن را به زیر کالسکه ها و اسب ها کوبیدند تا جعبه چوبی وارد خاک انداز شود . سرانجام با جرثقیل جعبه چوبی را از گودال بیرون آوردند .

کار تعمیر کالسکه ها و اسب های مسی در تالار نمایش مجسمه های سلسله " چینگ " انجام شد . پس از دو سال تعمیر به معرض نمایش گذاشته شد . نمایشی که جهان را تکان داد .

کالسکه ها و اسب های مسی نیمی از اشیای واقعی است . هنر ساخت آن بی سابقه است . بعضی از فنون ساخت این کالسکه ها و اسب ها امروز نیز مورد استفاده است و بعضی هنوز مرموز می باشد .


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21