CRI Online
 

چین: آمریکا صلاحیت درخواست ازسرگیری تحریم علیه ایران را ندارد
v بیشتر شرکت های آمریکایی قصد خروج از چین را ندارند
با آنکه برخی سیاستمداران آمریکایی شرکت های این کشور را به خروج از چین تشویق می کنند اما بر اساس گزارش اخیر کمیسیون تجارت آمریکا و چین، 83 درصد شرکت های آمریکایی چین را به عنوان یکی از بازارهای مهم و راهبردی جهانی خود تلقیمی کنند،75 درصد آنها سرمایه گذاری سال آینده خود در چین را نه تنها کاهش نمی دهند بلکه ممکن است افزایش نیز بدهند. جونگ شان وزیر بازرگانی چین چندی پیش در مصاحبه اختصاصی با رادیو و تلویزیون مرکزی چین...
v واکنش وزارت خارجه چین به درخواست ثبت مؤسسه کنفوسیوس به عنوان نهاد دیپلماتیک در آمریکا
مایک پمپئو وزیر خارجه آمریکا چندی پیش اعلام کرد که مؤسسه کنفوسیوس چین در آمریکا باید به عنوان نهاد دیپلماتیک ثبت شود. سخنگوی وزارت خارجه چین روز جمعه در پاسخ به این سخنان گفت: این اقدام سیاه نمایی و انگ زدن به فعالیت های عادی یک پروژه همکاری میان چین و آمریکا است...
اخبار چین
اخبار جهان
اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان
اخبار اقتصادی
v بیشتر شرکت های آمریکایی قصد خروج از چین را ندارند
با آنکه برخی سیاستمداران آمریکایی شرکت های این کشور را به خروج از چین تشویق می کنند اما بر اساس گزارش اخیر کمیسیون تجارت آمریکا و چین، 83 درصد شرکت های آمریکایی چین را به عنوان یکی از بازارهای مهم و راهبردی جهانی خود تلقیمی کنند،75 درصد آنها سرمایه گذاری سال آینده خود در چین را نه تنها کاهش نمی دهند بلکه ممکن است افزایش نیز بدهند. جونگ شان وزیر بازرگانی چین چندی پیش در مصاحبه اختصاصی با رادیو و تلویزیون مرکزی چین...
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید