CRI Online
 

سنگ ها در چین به درخشش می آیند!
v هایی گانگ، رفاه در کنار بازگشت به طبیعت
طبیعت و همۀ اماکن مختلف زندگی مردم روی زمین سرشار از زیبایی و شگفتی است...
v لذت خوراک خوشمزه و روی خوش در تنها رستوران ایرانی جین جیانگ
فریبرز که همراه غذای ایرانی، غذای 6 کشور دیگر را نیز در رستورانش...
اخبار چین
اخبار جهان
اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید