CRI Online
 

زیبایی های شهر چینگ دائو
v دیدار وزرای خارجه چین و ایران در پکن
v علاقه هنرپیشه ایرانی به هنر رزمی چین
روزبه معینی هنرپیشه ایرانی در جریان فیلمبرداری در شهر شانگهای چین علاقه خود به هنرهای رزمی چین...
اخبار چین
اخبار جهان
اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید