CRI Online
 
اخبار چین
اخبار جهان
اخبار ایران، افغانستان و تاجیکستان
اخبار اقتصادی
v آیا آمریکا برای خروج شرکت های خود از چین آماده است؟
روزنامه وال استریت ژورنال چاپ آمریکا در مقاله ای این سوال را مطرح کرد: "قطع روابط با چین، آمریکا برای آن آمادگی دارد؟" در این مقاله همچنین هشدار داده شده است: تندروهای امنیتی آمریکا باید بدانند که قطع زنجیره عرضه و ارتباطات آموزشی بین دو کشور آسیب بزرگی به توانایی رقابتی آمریکا وارد خواهد کرد...
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید