CRI Online

فقرزدایی در روستای پونگ تانگ

GMT+08:00 || 2020-07-19 21:05:20        cri

دهکده پونگ تانگ در شهر چینگ یوان استان گوانگ دونگ یک روستای کوچک و فقیر است. در این روستا 62 خانواده فقیر ساکن هستند.

ارتفاع این دهکده از سطح دریا 400 تا 700 متر است و آب و هوای آن برای کاشت سبزی شاهی(با نام چینی تسی یانگ تسای) بسیار مناسب است. دولت محلی برای کمک به رهایی روستاییان از فقر، پایگاه کاشت تولید این نوع سبزی را ایجاد کرده و در زمینه های مختلف مانند آموزش مهارت و فناوری و تسهیلات دیگر به روستاییان محلی کمک کرده است. روستاییان این دهکده نیز با تلاش خود با کاشت سبزی شاهی در آمد خوبی به دست آورده و سرنوشت خود را تغییر داده اند. آن ها حالا می توانند در زادگاه خود زندگی زیبایی برای خود بسازند.  

 

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید