CRI Online

سخنرانی وزیر خارجه چین در مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی آمریکا

GMT+08:00 || 2016-02-26 08:55:45        cri

روز پنجشنبه، وانگ یی وزیر خارجه چین در مرکز مطالعات راهبردی و بین المللی آمریکا سخنرانی با عنوان «چین در حال توسعه و دیپلماسی» را ایراد کرد.

وانگ یی با اشاره به توسعه سریع چین در چند دهه گذشته و دست آوردهای این کشور در زمینه فقرزدایی بر عزم راسخ این کشور در پیمودن راه توسعه همراه با حفاظت از محیط زیست و ادامه اصلاحات و درهای باز این کشور تاکید کرد.

وی با بیان آنکه هدف از امور دیپلماسی چین ایجاد محیط خارجی مطلوب، باثبات و دوستانه است، بر انجام وظایف بین المللی و تقویت دوستی و همکاری با کشورهای جهان تاکید کرد.

وانگ یی در بخش دیگری از سخنان خود پنج رساله مهم دیپلماسی چین را آشنا ساختن کشورها و مردم بیشتر جهان با نظام اجتماعی و راه توسعه چین، حفظ نظم و سازوکار بین المللی که پس از جنگ دوم جهانی برقرار شده، یاری به رشد و توسعه خود با همکاری با کشورها، دفاع از منافع ملی در خارج از کشور و مشارکت فعال‌تر در حل مسایل مهم و بزرگ بین المللی و منطقه ای بیان نمود.

وزیر خارجه چین در اشاره به روابط چین و آمریکا گفت: توسعه مطلوب روابط چین به عنوان بزرگترین کشور در حال رشد و آمریکا بزرگترین کشور پیشرفته برای هر دو طرف و جهان سودمند است. منافع مشترک دو کشور از اختلافات آن ها بیشتر بوده و دو طرف باید با رایزنی راهبردی، تردیدهای راهبردی را از بین برده و با تقویت همکاری راهبردی اعتماد راهبردی برقرار کنند.

وانگ یی تاکید کرد چین در مدت طولانی در آینده هچنان به مسایل مربوط به توسعه خود توجه می کند و قصد به چالش کشاندن کشورهای دیگر را ندارد. وی افزود: چین و آمریکا باید با تلاش مشترک، روابط جدیدی حاکی از همکاری برد برد برقرار کنند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید