CRI Online
 

مردن در ساحل رود گنگ

GMT+08:00 || 2014-09-16 19:56:40        cri

ساویتریبیوه زن 80 ساله در حال ژست گیری برای عکس است. در روزهای شلوغ، شوکلا اجازه می دهد تا مشتریان در دفترش، فوت کنند. در روزهای خلوت نیز او مهلت اقامت در این هتل را برای دو هفته دیگر تمدید می کند.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید