CRI Online
 

مردن در ساحل رود گنگ

GMT+08:00 || 2014-09-16 19:56:40        cri


 

ساحل شلوغ رود گنگ در شهر واراناسی. مردم اینجا هر روز مرگ، گریه و اختلالات را مشاهده می کنند، اما از آنها هراس ندارند. چون معتقدند مرگ نقطه آغاز جدیدی است.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید