CRI Online
 

مردن در ساحل رود گنگ

GMT+08:00 || 2014-09-16 19:56:40        cri


لباس های آویزان در هتل موکتی بهوان در حال خشک شدن. این هتل 12 اتاق خواب برای مشتریان، 1 معبد و خوابگاه برای راهبان دارد. مشتریان حد اکثر برای دو هفته می توانند در اینجا اقامت کنند. اما اگر پس از دو هفته زنده بمانند، صاحب هتل آنها را به تحویل دادن اتاق مجبور می کند.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید