CRI Online
 

مردن در ساحل رود گنگ

GMT+08:00 || 2014-09-16 19:56:40        criفامیل یکی از متوفی ها در حال عکس گرفتن. بسیاری از هندی ها می خواهند صحنه سوزاندن جنازه افراد مورد علاقه خود در این محل مقدس ثبت کنند. جنازه با پارچه طلایی رنگ بسته شده و روی تخت بامبو قرار گرفته و روی جنازه حلقه های گل گذاشته می شود.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید