CRI Online
 

مردن در ساحل رود گنگ

GMT+08:00 || 2014-09-16 19:56:40        cri


 


راهبان هندو در حال استراحت در خوابگاه خود. این هتل مجهز به پرسنل و امکانات پزشکی نبوده، اما راهبان برای افرادی که در لحظات پایانی عمر خود هستند، دعا می کنند.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید