CRI Online
 

مردن در ساحل رود گنگ

GMT+08:00 || 2014-09-16 19:56:40        cri


پیش از سوزاندن جنازه، جنازه برای دقایقی در آب می گی. در این مدت هم افراد فامیل برای سوزاندن جنازه چوب و عود تهیه می کنند.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
اخبار مرتبط
پیام شما
تازه ترین برنامه ها
ببینید بشنوید