CRI Online

فرکانس ها

GMT+08:00 || 2014-12-03 10:06:43        cri

مناطق تحت پوشش

ساعت محلی

ساعت پکن

فرکانس

ایران

19:00 — 18:30

23:30 — 23:00

741574259670

22:00 — 21:30

02:30 — 02:00

74159670

23:00 — 22:30

03:00 — 02:30

9570960011700

افغانستان

19:00 — 18:30

23:30 — 23:00

741574259670

22:00 — 21:30

02:30 — 02:00

74159670

23:00 — 22:30

03:00 — 02:30

9570960011700

تاجیکستان

19:00 — 18:30

23:30 — 23:00

741574259670

22:00 — 21:30

02:30 — 02:00

74159670

23:00 — 22:30

03:00 — 02:30

9570960011700

 

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
• سخنگوی وزارت خارجه چین: دور سوم آزمایش بالینی واکسن کرونا در برزیل شروع میشود
• سخنگوی وزارت خارجه چین: رییس جمهور در سه نشست سران پیشنهاد چین را تشریح میکند
• تصویب تصمیمات کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین در مورد هنگ کنگ
• نخستین کشتی کروز ساخت چین آماده برای بهره برداری
• شی جین پینگ: توسعه چین بدون جهان ناممکن و شکوفایی جهان نیازمند چین است
• شی جین پینگ: با دخالت خارجی در امور داخلی اعضای سازمان همکاری شانگهای قاطعانه مخالفیم
• شی جین پینگ: مایلیم نیاز اعضاء سازمان همکاری شانگهای به واکسن کرونا را مد نظر قرار دهیم
• شی جین پینگ: سازمان همکاری شانگهای باید برای پیشبرد ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک تلاش کند
• شی جین پینگ: همکاری دوسویه باید جایگزین بازی مجموع صفر شود
• انتقاد سازمان ملل از سابقه حقوق بشر و رویکرد تبعیض آمیز و جدایی طلبانه آمریکا
• وضعیت حقوق بشر آمریکا در سازمان ملل مورد انتقاد گسترده قرار گرفت
بیشتر>>
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید