CRI Online

تصویب تصمیمات کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین در مورد هنگ کنگ

GMT+08:00 || 2020-11-11 19:14:27        cri

11 نوامبر (21 آبان)، بیست و سومین نشست کمیته دائمی سیزدهمین دوره مجلس ملی نمایندگان خلق چین در پکن به پایان رسید. در این نشست «تصمیمات کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین در مورد مسأله صلاحیت نمایندگان مجلس قانونگذاری منطقه اداره ویژه هنگ کنگ» به تصویب رسید.

در این سند مشخص شد که نمایندگان مجلس قانونگذاری منطقه اداره ویژه هنگ کنگ، در صورت تبلیغ یا پشتیبانی از پیشنهاد «تجزیه هنگ کنگ»، رد رسمیت حق حاکمیت چین بر هنگ کنگ، پیروی از دخالت کشورها و نیروهای خارجی در امور هنگ کنگ یا اقدامات دیگر زیانمند برای امنیت چین، صلاحیت قانونی حمایت از قانون اساسی منطقه ویژه اداری هنگ کنگ جمهوری خلق چین را از دست میدهد و وفاداری آنها به منطقه اداری ویژه هنگ کنگ جمهوری خلق چین برآورده نمیشود و پس از طی روند قانونی، فوراً صلاحیتشان را برای نمایندگی در مجلس قانونگذاری منطقه اداره ویژه هنگ کنگ از دست میدهند. این تصمیم درباره نمایندگان مجلس قانونگذاری منطقه اداری ویژه هنگ کنگ اعمال میشود که طبق دوره قانونی در دوره نامزدی هفتمین دوره انتخابات نمایندگان این مجلس که در 6 سپتامبر سال 2020 برگزار شود، باطل اعلام شد. در آینده افرادی که در انتخابات شرکت میکنند یا به عنوان نمایندگان مجلس قانونگذاری منطقه اداره ویژه هنگ کنگ خدمت میکنند، مشمول شرایط اشاره شده خواهند بود؛ طبق این تصمیم در مورد افرادی که صلاحیت خود را به عنوان عضو مجلس قانونگذاری از دست میدهند، مطابق مقرراتی که دولت منطقه ویژه اداری هنگ کنگ اعلام خواهد کرد، رفتار خواهد شد.

همان روز مطابق این تصمیم، دولت منطقه ویژه اداری هنگ کنگ عضویت چهار عضو ششمین مجلس قانونگذاری را برای نامزدی در انتخابات هفتمین مجلس منطقه باطل اعلام کرد. یانگ یوئه چیائو، گوئو رونگ کنگ، گوئو جیا چی و لیانگ جی چانگ بلافاصله صلاحیت خود را به عنوان اعضای مجلس قانونگذاری از دست دادند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
• سخنگوی وزارت خارجه چین: دور سوم آزمایش بالینی واکسن کرونا در برزیل شروع میشود
• سخنگوی وزارت خارجه چین: رییس جمهور در سه نشست سران پیشنهاد چین را تشریح میکند
• تصویب تصمیمات کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین در مورد هنگ کنگ
• نخستین کشتی کروز ساخت چین آماده برای بهره برداری
• شی جین پینگ: توسعه چین بدون جهان ناممکن و شکوفایی جهان نیازمند چین است
• شی جین پینگ: با دخالت خارجی در امور داخلی اعضای سازمان همکاری شانگهای قاطعانه مخالفیم
• شی جین پینگ: مایلیم نیاز اعضاء سازمان همکاری شانگهای به واکسن کرونا را مد نظر قرار دهیم
• شی جین پینگ: سازمان همکاری شانگهای باید برای پیشبرد ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک تلاش کند
• شی جین پینگ: همکاری دوسویه باید جایگزین بازی مجموع صفر شود
• انتقاد سازمان ملل از سابقه حقوق بشر و رویکرد تبعیض آمیز و جدایی طلبانه آمریکا
• وضعیت حقوق بشر آمریکا در سازمان ملل مورد انتقاد گسترده قرار گرفت
بیشتر>>
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید