CRI Online

انتشار نقشه راه الگوی جدید توسعه چین

GMT+08:00 || 2020-11-04 15:40:52        cri

«چهاردهمین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی و پیشنهاد برای اهداف دورنمای سال 2025 کمیته مرکزی حزب کمونیست» در بخش ویژه به توضیح مفهوم شکل گیری بازار بزرگ داخلی و ایجاد الگوی جدید توسعه پرداخت. 

ایجاد الگوی جدید توسعه یک گزینه راهبردی برای ارتقای سطح توسعه اقتصادی همگام با توسعه عصر و نیز گزینه راهبردی جهت شکل گیری برتری های جدید چین در همکاری بین المللی و رقابتی است.

  در این پیشنهاد تاکید شده است که با پایبندی بر مبانی راهبردی گسترش نیازهای داخلی و تسریع پرورش یک سیستم کامل نیازهای داخلی، پیوند ارگانیک راهبرد گسترش نیازهای داخلی با اصلاحات ساختار اقتصادی تلاش می شود تا از طریق نوآوری و عرضه با کیفیت بالا تقاضای جدید ایجاد شود. 

دراین پیشنهاد از لحاظ چهار زمینه مانند چرخه داخلی، پیشبرد چرخه دوگانه داخلی و بین المللی، پیشبرد جامع مصرف و گسترش فضای سرمایه گذاری،  به ترسیم نقشه راه الگوی جدید توسعه چین پرداخته شد. 

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
• سخنگوی وزارت خارجه چین: دور سوم آزمایش بالینی واکسن کرونا در برزیل شروع میشود
• سخنگوی وزارت خارجه چین: رییس جمهور در سه نشست سران پیشنهاد چین را تشریح میکند
• تصویب تصمیمات کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین در مورد هنگ کنگ
• نخستین کشتی کروز ساخت چین آماده برای بهره برداری
• شی جین پینگ: توسعه چین بدون جهان ناممکن و شکوفایی جهان نیازمند چین است
• شی جین پینگ: با دخالت خارجی در امور داخلی اعضای سازمان همکاری شانگهای قاطعانه مخالفیم
• شی جین پینگ: مایلیم نیاز اعضاء سازمان همکاری شانگهای به واکسن کرونا را مد نظر قرار دهیم
• شی جین پینگ: سازمان همکاری شانگهای باید برای پیشبرد ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک تلاش کند
• شی جین پینگ: همکاری دوسویه باید جایگزین بازی مجموع صفر شود
• انتقاد سازمان ملل از سابقه حقوق بشر و رویکرد تبعیض آمیز و جدایی طلبانه آمریکا
• وضعیت حقوق بشر آمریکا در سازمان ملل مورد انتقاد گسترده قرار گرفت
بیشتر>>
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید