CRI Online

وزارت خارجه: چین سهم خود را برای فقرزدایی جهان ادا کند

GMT+08:00 || 2020-10-29 21:13:58        cri

سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز 29 اکتبر/ 8 آبان در  پکن اظهار داشت که چین تلاش می کند در امور فقرزدایی جهان تجربیات خود را به اشتراک بگذارد و با اقدامات عملی برای تحقق هدف فقرزدایی از سوی سایر کشورهای در حال توسعه به آن ها کمک می کند.

در کنفرانس مطبوعاتی روز پنج شنبه، یک خبرنگار عنوان کرد: همان طور که ویروس کرونا در سراسر جهان همه گیر است، تلاش های جامعه جهانی در فقرزدایی با چالش های جدی رو به رو شده است . بسیاری از کشورهای در حال توسعه امیدوارند که از تجربیات چین در فقرزدایی استفاده کنند. وانگ ون بین در این باره توضیح داد که چین تلاش می کند با اقدامات واقعی سهم خود را برای فقرزدایی کشورهای درحال رشد ادا کند؛ در این راستا در آفریقا  24 مرکز نمونه فناوری کشاورزی ایجاد شده است . براساس گزارش بانک جهانی، پیش بینی می شود با اجرای موفقیت آمیز پروژه زیرساخت حمل و نقلی "کمربند و جاده" به 7.6 میلیون نفر در فقر شدید کمک شده و 32 میلیون نفر از فقر رهایی یابند.

وانگ ون بین تاکید کرد که فقرزدایی یک چالش مشترک پیش روی بشر است. چین مجموعه اقدامات اعلام شده توسط شی جین پینگ رئیس جمهوری خلق چین در هفتاد و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل را عملی خواهد کرد وبرای ایجاد یک جامعه بشری بدون فقر و گرسنگی کوشش می کند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
• سخنگوی وزارت خارجه چین: دور سوم آزمایش بالینی واکسن کرونا در برزیل شروع میشود
• سخنگوی وزارت خارجه چین: رییس جمهور در سه نشست سران پیشنهاد چین را تشریح میکند
• تصویب تصمیمات کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین در مورد هنگ کنگ
• نخستین کشتی کروز ساخت چین آماده برای بهره برداری
• شی جین پینگ: توسعه چین بدون جهان ناممکن و شکوفایی جهان نیازمند چین است
• شی جین پینگ: با دخالت خارجی در امور داخلی اعضای سازمان همکاری شانگهای قاطعانه مخالفیم
• شی جین پینگ: مایلیم نیاز اعضاء سازمان همکاری شانگهای به واکسن کرونا را مد نظر قرار دهیم
• شی جین پینگ: سازمان همکاری شانگهای باید برای پیشبرد ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک تلاش کند
• شی جین پینگ: همکاری دوسویه باید جایگزین بازی مجموع صفر شود
• انتقاد سازمان ملل از سابقه حقوق بشر و رویکرد تبعیض آمیز و جدایی طلبانه آمریکا
• وضعیت حقوق بشر آمریکا در سازمان ملل مورد انتقاد گسترده قرار گرفت
بیشتر>>
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید