CRI Online

شی جین پینگ: قدرت جامع چین ارتقاء یافته است

GMT+08:00 || 2020-10-22 20:57:02        cri

شی جین پینگ دبیرکل کمیته مرکزی حزب کمونیست چین در روز 22 اکتبر اظهار داشت: پس از اجرای برنامه پنج ساله سیزدهم، قدرت اقتصادی، علمی و فناوری و جامع چین به سطح جدیدی رسیده است.

کمیته دائمی دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین همان روز نشستی برای شنیدن گزارش و ارزیابی اجرای «برنامه پنج ساله سیزدهم» تشکیل داد. شی جین پینگ ریاست جلسه را بر عهده داشت.

شی جین پینگ در این نشست تأکید کرد که «برنامه پنج ساله سیزدهم» با موفقیت اجرا شده و حرکت اقتصاد کشور به طور کلی باثبات بوده و ساختار اقتصادی به طور مستمر بهبود و تکمیل یافته؛ مدرن سازی کشاورزی به طور چشمگیری بهبود یافته، نتایج فقرزدایی نیز در سراسر جهان چشمگیر بوده است؛ محیط زیست به طور قابل توجهی بهبود یافته و در تعمیق همه جانبه اصلاحات نیز پیشرفتهایی صورت گرفته است؛ گشایش به دنیای خارج همچنان در حال گسترش است؛ ساخت مشترک کمربند و جاده به نتایج ثمربخشی رسیده، سطح زندگی مردم تا اندازه زیادی ارتقا یافته و نظام و قدرت مدیریت تسریع شده است. از همه مهمتر، برتری رهبری حزب کمونیست چین و مزایای نظام سوسیالیستی بیش از پیش نشان داده شده است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
• سخنگوی وزارت خارجه چین: دور سوم آزمایش بالینی واکسن کرونا در برزیل شروع میشود
• سخنگوی وزارت خارجه چین: رییس جمهور در سه نشست سران پیشنهاد چین را تشریح میکند
• تصویب تصمیمات کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین در مورد هنگ کنگ
• نخستین کشتی کروز ساخت چین آماده برای بهره برداری
• شی جین پینگ: توسعه چین بدون جهان ناممکن و شکوفایی جهان نیازمند چین است
• شی جین پینگ: با دخالت خارجی در امور داخلی اعضای سازمان همکاری شانگهای قاطعانه مخالفیم
• شی جین پینگ: مایلیم نیاز اعضاء سازمان همکاری شانگهای به واکسن کرونا را مد نظر قرار دهیم
• شی جین پینگ: سازمان همکاری شانگهای باید برای پیشبرد ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک تلاش کند
• شی جین پینگ: همکاری دوسویه باید جایگزین بازی مجموع صفر شود
• انتقاد سازمان ملل از سابقه حقوق بشر و رویکرد تبعیض آمیز و جدایی طلبانه آمریکا
• وضعیت حقوق بشر آمریکا در سازمان ملل مورد انتقاد گسترده قرار گرفت
بیشتر>>
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید