CRI Online

تأکید چین بر گشایش بیشتر درهای خود به خارج

GMT+08:00 || 2020-10-20 19:14:39        cri

جائو لی جیان سخنگوی وزارت خارجه چین روز سه شنبه 20 اکتبر 29 مهر در نشست خبری اعلام کرد: چین ضمن گشایش بیشتر درهای خود به خارج، با هم افزایی چرخه های داخلی و خارجی اقتصادی شرایط توسعه جدید و همچنین بازار وسیع خود و فرصتهای توسعه را برای کشورهای دنیا فراهم میکند و نیروی محرکه بیشتری برای احیاء و رشد اقتصاد جهانی تزریق خواهد کرد. 

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
• سخنگوی وزارت خارجه چین: دور سوم آزمایش بالینی واکسن کرونا در برزیل شروع میشود
• سخنگوی وزارت خارجه چین: رییس جمهور در سه نشست سران پیشنهاد چین را تشریح میکند
• تصویب تصمیمات کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین در مورد هنگ کنگ
• نخستین کشتی کروز ساخت چین آماده برای بهره برداری
• شی جین پینگ: توسعه چین بدون جهان ناممکن و شکوفایی جهان نیازمند چین است
• شی جین پینگ: با دخالت خارجی در امور داخلی اعضای سازمان همکاری شانگهای قاطعانه مخالفیم
• شی جین پینگ: مایلیم نیاز اعضاء سازمان همکاری شانگهای به واکسن کرونا را مد نظر قرار دهیم
• شی جین پینگ: سازمان همکاری شانگهای باید برای پیشبرد ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک تلاش کند
• شی جین پینگ: همکاری دوسویه باید جایگزین بازی مجموع صفر شود
• انتقاد سازمان ملل از سابقه حقوق بشر و رویکرد تبعیض آمیز و جدایی طلبانه آمریکا
• وضعیت حقوق بشر آمریکا در سازمان ملل مورد انتقاد گسترده قرار گرفت
بیشتر>>
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید