CRI Online

خدمات شایسته چین در روند فقرزدایی جهانی

GMT+08:00 || 2020-10-19 20:30:09        cri

جائو لی جیان سخنگوی وزارت خارجه چین روز دوشنبه 19 اکتبر 28 مهر در نشست خبری با مهم خواندن اقدامات چین در راستای فقرزدایی برای جهان بر خدمات و کمک چین به روند فقرزدایی جهانی تأکید کرد.

سخنگوی وزارت خارجه چین گفت: فقرزدایی چالش مشترک بشر و نیز نخستین هدف در برنامه توسعه پایدار 2030 سازمان ملل است. چین به عنوان بزرگترین کشور در حال توسعه، همواره امور فقرزدایی را در اولویت مدیریت کشور قرار داده است.

وی افزود: پس از اجرای سیاست اصلاح و گشایش، سهم چین در فقرزدایی جهان به بیش از 70 درصد رسید. طوری که بر اساس داده های منتشر شده بانک جهانی، 800 میلیون جمعیت چین از فقر رها شده اند. تا پایان سال جاری، کل جمعیت فقیر روستایی از فقر رهایی می یابند و چین در این راستا خدمتی تاریخی برای صلح و توسعه جهان انجام خواهد داد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
• سخنگوی وزارت خارجه چین: دور سوم آزمایش بالینی واکسن کرونا در برزیل شروع میشود
• سخنگوی وزارت خارجه چین: رییس جمهور در سه نشست سران پیشنهاد چین را تشریح میکند
• تصویب تصمیمات کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین در مورد هنگ کنگ
• نخستین کشتی کروز ساخت چین آماده برای بهره برداری
• شی جین پینگ: توسعه چین بدون جهان ناممکن و شکوفایی جهان نیازمند چین است
• شی جین پینگ: با دخالت خارجی در امور داخلی اعضای سازمان همکاری شانگهای قاطعانه مخالفیم
• شی جین پینگ: مایلیم نیاز اعضاء سازمان همکاری شانگهای به واکسن کرونا را مد نظر قرار دهیم
• شی جین پینگ: سازمان همکاری شانگهای باید برای پیشبرد ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک تلاش کند
• شی جین پینگ: همکاری دوسویه باید جایگزین بازی مجموع صفر شود
• انتقاد سازمان ملل از سابقه حقوق بشر و رویکرد تبعیض آمیز و جدایی طلبانه آمریکا
• وضعیت حقوق بشر آمریکا در سازمان ملل مورد انتقاد گسترده قرار گرفت
بیشتر>>
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید