CRI Online

بررسی برنامه توسعه اقتصادی چنگ دو و چونگ چینگ در نشست دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین

GMT+08:00 || 2020-10-16 20:25:11        cri

دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست چین 16 اکتبر /25 مهر در یک جلسه برنامه توسعه اقتصادی دو شهر چنگ دو و چونگ چینگ را بررسی کرد. شی جین پینگ دبیر کل کمیته مرکزی حزب ریاست این نشست را برعهده داشت.

در این نشست به این نکته اشاره شد که اکنون محیط داخلی و خارجی برای توسعه چین دستخوش تغییرات پیچیده و عمیق شده و در چنین شرایطی تسریع روند ایجاد حلقه اقتصادی میان چنگ دو و چونگ چینگ برای شکل گیری ساختار اقتصادی منطقه ای با اولویت های مکمل یکدیگر و توسعه با کیفیت بسیار اهمیت پیدا کرده و گسترش فضای بازار و بهینه سازی و تثبیت زنجیره صنعتی و زنجیره تامین برای بهبود شرایط سودمند خواهد بود. ایجاد چنین حلقه ای یک اقدام مهم جهت برقراری الگوی جدید توسعه مبتنی بر تشویق چرخه داخلی به عنوان چرخه اصلی و تعامل خوب و سازگار آن با چرخه بین‌المللی محسوب می‌شود.

در این نشست تاکید شد که باید به طور همه جانبه تصمیمات کمیته مرکزی حزب عملی شود، توسعه هماهنگ دو شهر چونگ چینگ و چنگ دو مورد توجه ویژه قرار بگیرد، با اولویت دادن به ویژگی های منطقه ای، چنگ دو و چونگ چینگ به مراکز تاثیرگذار کشور در زمینه اقتصاد، نوآوری علمی و فنی، اصلاح و گشایش و مناطقی مناسب برای زندگی با کیفیت عالی و قطب توسعه جدید و تزریق نیروی محرکه جدید برای توسعه کیفی کشور تبدیل شوند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
• سخنگوی وزارت خارجه چین: دور سوم آزمایش بالینی واکسن کرونا در برزیل شروع میشود
• سخنگوی وزارت خارجه چین: رییس جمهور در سه نشست سران پیشنهاد چین را تشریح میکند
• تصویب تصمیمات کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین در مورد هنگ کنگ
• نخستین کشتی کروز ساخت چین آماده برای بهره برداری
• شی جین پینگ: توسعه چین بدون جهان ناممکن و شکوفایی جهان نیازمند چین است
• شی جین پینگ: با دخالت خارجی در امور داخلی اعضای سازمان همکاری شانگهای قاطعانه مخالفیم
• شی جین پینگ: مایلیم نیاز اعضاء سازمان همکاری شانگهای به واکسن کرونا را مد نظر قرار دهیم
• شی جین پینگ: سازمان همکاری شانگهای باید برای پیشبرد ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک تلاش کند
• شی جین پینگ: همکاری دوسویه باید جایگزین بازی مجموع صفر شود
• انتقاد سازمان ملل از سابقه حقوق بشر و رویکرد تبعیض آمیز و جدایی طلبانه آمریکا
• وضعیت حقوق بشر آمریکا در سازمان ملل مورد انتقاد گسترده قرار گرفت
بیشتر>>
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید