CRI Online

آموختن مهارتهای سخت و عهده داری وظایف مهم عصر «درس اول» شی جین پینگ برای کادرهای جوان چین

GMT+08:00 || 2020-10-12 15:01:07        cri

صبح روز 10 اکتبر، ترم پاییز سال 2020 در کلاس آموزش کادر جوان و میانسال مدرسه مرکزی حزب در مدرسه مرکزی حزب افتتاح شد. دبیر کل شی جین پینگ در مراسم افتتاحیه «درس اول» مهمی ارائه داد.

برخی سیاستمداران خارجی تأسیس مکتب حزبی را «سلاحی مخفی» در موفقیت حزب کمونیست چین می دانند و مکتب حزب مثل کلسیم موجب تقویت استخوان کادرهای برجسته و ایجاد ریشه و بنیانهای محکم میشود. شی جین پینگ طی مدت تصدی مدیریت مدرسه مرکزی حزب برای تدریس 19 بار روی صحنه رفت. پس از هجدهمین کنگره ملی حزب کمونیست چین، وی هنوز مرتباً از مدرسه مرکزی حزب بازدید و در دوره های مختلف آموزشی و سمینارها سخنرانیهای مهمی ایراد میکند.

امسال کارآموزانی که برای شرکت در دوره آموزش آمده بودند، از مناطق، ادارات و رشته های مختلف و همچنین از سمتهای مختلف رهبری بودند. همه آنها در «میدان اصلی جنگ» برای حل عملی مشکلات حضور دارند. برخی کارآموزان گفتند: ما در کارهای روزمره دستاوردهایی داریم و تجربه و درک شخصی پیدا کرده ایم و با سؤالات خود در این دوره ها شرکت میکنیم.

این که چگونه میتوان قابلیت حل مشکلات واقعی را بهبود بخشید؟ پاسخ شی جین پینگ این است که این دوره ها هم جهت را نشان میدهد هم روش مؤثر ارتقاء این توان آموزش میدهد. دبیر کل شی جین پینگ برای کادرهای جوان هفت مورد را مطرح کرد:

بهبود توانایی سیاسی

بهبود تواناییهای بازرسی و تحقیق

بهبود توانایی تصمیمگیری علمی

بهبود توانایی اصلاح

بهبود قابلیتهای واکنش به وضعیتهای اضطراری

بهبود توانایی توده ها در کار

بهبود توانایی اجرا

این هفت توانایی ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و هر کدام از ضروریات است.

اعضاء کادر خدمتگزار مردم هستند و همیشه به امنیت توده مردم اهمیت میدهند و ویژگیهای واقعی خود را به عنوان خادمان عموم نشان میدهند.

در جامعه چینگ هه جو در منطقه چینگ شان شهر ووهان، خانم گویی شیائو مِی، دبیر شاخه حزب جامعه، اخیراً به ویژه بسیار گرفتار بوده است. زیرا همراه کارکنان مجتمعهای مسکونی، ضمن اجرای امور اجتماعی مبارزه با این بیماری، کارهای پیشگیری از همه گیری پاییز و زمستان را سازماندهی و اجرا میکند. مجموعه مسکونی چینگ هه جو در وو هان به عنوان بزرگترین جامعه مسکونی اجاره ای عمومی، دارای بیش از 8200 نفر جمعیت دائمی است. از زمان شیوع بیماری، خانم گویی شیائو مِی و مقامات جامعه از دفاتر خود خارج شده و به ساختمانها رفته اند و برای ایجاد یک دیوار مستحکم فولادین در برابر شیوع بیماری و مهار آن به تک تک خانه ها سر زده اند.

خانم گویی شیائو مِی نیز گفت: «به عنوان یک کادر مردمی، خدمت به مردم و دلسوزی برای مردم وظیفه و رسالت ماست.»

وی پس از دریافت آموزه های سخنرانی مهم شی جین پینگ گفت که منافع مردم چیز بی اهمیتی نیست و ما سخت تلاش خواهیم کرد تا روح بزرگ مبارزه با همه گیری را گسترش و تعمیم دهیم. ما در اجرای امور جامعه همچنان و با قدرت به حل مشکلات اداره جامعه، خدمت دقیق به ساکنان و حل تعارضات در سطوح پایه خواهیم پرداخت.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
• سخنگوی وزارت خارجه چین: دور سوم آزمایش بالینی واکسن کرونا در برزیل شروع میشود
• سخنگوی وزارت خارجه چین: رییس جمهور در سه نشست سران پیشنهاد چین را تشریح میکند
• تصویب تصمیمات کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین در مورد هنگ کنگ
• نخستین کشتی کروز ساخت چین آماده برای بهره برداری
• شی جین پینگ: توسعه چین بدون جهان ناممکن و شکوفایی جهان نیازمند چین است
• شی جین پینگ: با دخالت خارجی در امور داخلی اعضای سازمان همکاری شانگهای قاطعانه مخالفیم
• شی جین پینگ: مایلیم نیاز اعضاء سازمان همکاری شانگهای به واکسن کرونا را مد نظر قرار دهیم
• شی جین پینگ: سازمان همکاری شانگهای باید برای پیشبرد ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک تلاش کند
• شی جین پینگ: همکاری دوسویه باید جایگزین بازی مجموع صفر شود
• انتقاد سازمان ملل از سابقه حقوق بشر و رویکرد تبعیض آمیز و جدایی طلبانه آمریکا
• وضعیت حقوق بشر آمریکا در سازمان ملل مورد انتقاد گسترده قرار گرفت
بیشتر>>
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید