CRI Online

مخالفت نماینده پاکستان با دخالت در امور داخلی چین به بهانه مسأله هنگ کنگ به نمایندگی 55کشور در سازمان ملل

GMT+08:00 || 2020-10-07 10:35:18        cri

نماینده پاکستان روز 6اکتبر 15مهر در مباحثات عمومی هیئت سوم هفتاد و پنجمین مجمع عمومی سازمان ملل سخنان ایراد و طی آن قاطعانه با دخالت خارجی در امور داخلی چین به بهانه امور هنگ کنگ مخالفت کرد. 

نماینده پاکستان گفت: عدم دخالت در امور داخلی کشورهای مستقل اصل مهم منشور سازمان ملل متحد و از اصول اساسی روابط بین المللی چین است. منطقه اداری ویژه هنگ کنگ بخش لاینفک چین و امور هنگ کنگ جزو امور داخلی چین است و کشورهای خارجی نباید در آن مداخله کنند.

 نماینده پاکستان ضمن تاکید بر سیاست یک کشور دو نظام چین در منطقه اداری ویژه هنگ کنگ گفت: کشورها اختیار دارند از طریق قانونگذاری از امنیت خود دفاع کنند. تدوین و اجرای سیاست حفاظت از امنیت ملی در منطقه ویژه هنگ کنگ اقدامی منطقی جهت دفاع از امنیت کشور است که برای اجرای باثبات و درازمدت اصل یک کشور دو نظام و شکوفایی و ثبات هنگ کنگ مفید است و حقوق و آزادی مشروع شهروندان هنگ کنگ در فضای امن بهتر تضمین میشود.  

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
• سخنگوی وزارت خارجه چین: دور سوم آزمایش بالینی واکسن کرونا در برزیل شروع میشود
• سخنگوی وزارت خارجه چین: رییس جمهور در سه نشست سران پیشنهاد چین را تشریح میکند
• تصویب تصمیمات کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین در مورد هنگ کنگ
• نخستین کشتی کروز ساخت چین آماده برای بهره برداری
• شی جین پینگ: توسعه چین بدون جهان ناممکن و شکوفایی جهان نیازمند چین است
• شی جین پینگ: با دخالت خارجی در امور داخلی اعضای سازمان همکاری شانگهای قاطعانه مخالفیم
• شی جین پینگ: مایلیم نیاز اعضاء سازمان همکاری شانگهای به واکسن کرونا را مد نظر قرار دهیم
• شی جین پینگ: سازمان همکاری شانگهای باید برای پیشبرد ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک تلاش کند
• شی جین پینگ: همکاری دوسویه باید جایگزین بازی مجموع صفر شود
• انتقاد سازمان ملل از سابقه حقوق بشر و رویکرد تبعیض آمیز و جدایی طلبانه آمریکا
• وضعیت حقوق بشر آمریکا در سازمان ملل مورد انتقاد گسترده قرار گرفت
بیشتر>>
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید