CRI Online

ایجاد رکورد جدید در استخراج یخ قابل احتراق

GMT+08:00 || 2020-03-26 17:26:28        cri

وزارت منابع طبیعی چین روز پنج شنبه 26 مارس/ 7 فروردین اعلام کرد: چین در دور دوم استخراج آزمایشی یخ قابل احتراق به موفقیت بزرگ رسیده است. طوری که استخراج و تولید آن در 1225 متر عمق دریا در آب شن هوی دریای جنوبی رکورد ایجاد کرده است.

در ماه ژوئن سال 2007، چین برای نخستین بار در آب شن هوی دریای جنوبی یخ قابل احتراق کشف کرد. پس از آن نیز در خشکی کوه چی لیان استان چینگ های در غرب این کشور نیز یخ قابل احتراق را کشف کرد و تا سال 2017، دولت چین یخ قابل احتراق را به عنوان یکی از معادن در این کشور تعیین کرد.

به گزارش رسیده، در استخراج آزمایشی یک ماهه، میزان تولید به 861.4 هزار متر مکعب و تولید روزانه آن به 28.7 هزار متر مکعب رسید. بدین ترتیب، چین نخستین کشور در جهان است که در دریا از طریق سکوی استخراج یخ قابل احتراق تولید می کند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
• سخنگوی وزارت خارجه چین: دور سوم آزمایش بالینی واکسن کرونا در برزیل شروع میشود
• سخنگوی وزارت خارجه چین: رییس جمهور در سه نشست سران پیشنهاد چین را تشریح میکند
• تصویب تصمیمات کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین در مورد هنگ کنگ
• نخستین کشتی کروز ساخت چین آماده برای بهره برداری
• شی جین پینگ: توسعه چین بدون جهان ناممکن و شکوفایی جهان نیازمند چین است
• شی جین پینگ: با دخالت خارجی در امور داخلی اعضای سازمان همکاری شانگهای قاطعانه مخالفیم
• شی جین پینگ: مایلیم نیاز اعضاء سازمان همکاری شانگهای به واکسن کرونا را مد نظر قرار دهیم
• شی جین پینگ: سازمان همکاری شانگهای باید برای پیشبرد ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک تلاش کند
• شی جین پینگ: همکاری دوسویه باید جایگزین بازی مجموع صفر شود
• انتقاد سازمان ملل از سابقه حقوق بشر و رویکرد تبعیض آمیز و جدایی طلبانه آمریکا
• وضعیت حقوق بشر آمریکا در سازمان ملل مورد انتقاد گسترده قرار گرفت
بیشتر>>
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید