CRI Online

واکنشهای چین به اقدامات آمریکا علیه رسانه های چین در آن کشور

GMT+08:00 || 2020-03-18 09:44:24        cri

طی سالهای اخیر، دولت آمریکا با ایجاد محدویتهای بی پایه و ایجاد مشکلات برای فعالیتهای عادی رسانه ای نهادها و کارمندان رسانه های چین در آمریکا، تبعیض و فشارهای سیاسی علیه رسانه های چین را بیش از پیش تشدید کرده است. به ویژه، در ماه دسامبر سال 2018 میلادی، آمریکا از نهادهای رسانه ای چین در آمریکا خواست خود را به عنوان نمایندگان خارجی ثبت کنند و در ماه فوریه سال 2020 میلادی، نهادهای 5 رسانه چین در آمریکا را در فهرست هیئتهای دیپلماتیک خارجی قرار داد که سپس محدودیتهایی در تعداد کارمندان این 5 رسانه چین ایجاد کرد و به روشهای مختلف دست به اخراج خبرنگاران رسانه های چین زد. چین در اولین فرصت مراتب اعتراض خود را به اطلاع آمریکا رساند و ضمن ابراز مخالفت قطعی و محکومیت شدید تاکید کرد که حق واکنش و در پیش گرفتن اقدام مشابه را برای خود محفوظ می داند.

چین اعلام کرده است از همین روز:

یکم، در واکنش به اضافه شدن 5 نهاد رسانه ای چین به عنوان هیئت دیپلماتیک، چین از شبعه های 5 رسانه آمریکا از جمله صدای آمریکا، نیویورک تایمز، وال استریت ژورنال، واشنگتن پست و هفته نامه تایمز می خواهد اطلاعات کتبی تمام کارمندان، امور مالی، فعالیت خود و اموال ثابت در دست خود را برای دولت چین گزارش کنند.

دوم: در واکنش به کاهش و اخراج کارمندان رسانه های چین در آمریکا توسط آمریکا، چین از خبرنگاران نیویورک تایمز، وال استریت ژورنال و واشنگتن پست که مهلت کارت خبرگزاری آنان تا پایان امسال پایان می یابد، می خواهد ظرف 4 روز به اداره مطبوعات وزارت خارجه چین گزارش داده، ظرف 10 روز کارت خبرنگاری خود را پس دهند و از همان روز نباید در چین شامل هنگ کنگ و ماکائو فعالیت خبرنگاری کنند.

سوم: در واکنش به محدودیتهای تبعیض آمیز آمریکا مربوط به صدور ویزا، رسیدگی اداری و فعالیت خبرنگاری، چین نیز تدابیر مشابهی را علیه خبرنگاران آمریکا در پیش می گیرد.

چین مجبور است در واکنش به تدابیر آمریکا مبنی بر در پیش گرفتن اقداماتی علیه نهادهای رسانه ای چین در آمریکا، این اقدامات را اتخاذ کند که کاملاً دفاع از خود و منطقی به شمار می رود. اقدامات آمریکا به ویژه علیه رسانه های چین و بر اساس تفکر جنگ سرد و تبعیض ایدئولوژیک است. این اقدام ضمن آسیب رساندن جدی به چهره و اعتبار رسانه های چین، تاثیر جدی بر فعالیت عادی رسانه های چین در آمریکا، مانع تراشی در مبادلات انسانی عادی میان چین و آمریکا، ریاکاری آمریکا در معرفی به اصطلاح آزادی فعالیت خبری و بیان را افشا می کند. چین از آمریکا درخواست می کند که با اصلاح اشتباه خود دست از اعمال فشارهای سایسی و محدودیتهای بی پایه علیه رسانه های چین بر دارد. اگر آمریکا دست به اقدام کورکورانه بزند، چین نیز تدابیر مشابهی در پیش خواهد گرفت.

سیاست اصلی چین مبنی بر اصرار بر اصلاحات و درهای باز تغییر نکرده و نخواهد کرد. چین همواره از رسانه ها و خبرنگاران کشورهای جهان استقبال می کند تا با رعایت قوانین چین در این کشور فعالیت کنند و چین تسهیلات و کمکهای لازم را در اختیار آنان قرار می دهد. آن چه ما با آن مخالفیم، تبعیض ایدئولوژیک علیه چین، جعل خبر با استفاده از به اصطلاح آزادی فعالیت خبری و اقدامات ناقض اخلاق حرفه ای خبرنگاریست. امیدواریم رسانه ها و خبرنگاران خارجی برای کمک به درک متقابل بین چین و جهان نقش مثبتی ایفا کنند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
• سخنگوی وزارت خارجه چین: دور سوم آزمایش بالینی واکسن کرونا در برزیل شروع میشود
• سخنگوی وزارت خارجه چین: رییس جمهور در سه نشست سران پیشنهاد چین را تشریح میکند
• تصویب تصمیمات کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین در مورد هنگ کنگ
• نخستین کشتی کروز ساخت چین آماده برای بهره برداری
• شی جین پینگ: توسعه چین بدون جهان ناممکن و شکوفایی جهان نیازمند چین است
• شی جین پینگ: با دخالت خارجی در امور داخلی اعضای سازمان همکاری شانگهای قاطعانه مخالفیم
• شی جین پینگ: مایلیم نیاز اعضاء سازمان همکاری شانگهای به واکسن کرونا را مد نظر قرار دهیم
• شی جین پینگ: سازمان همکاری شانگهای باید برای پیشبرد ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک تلاش کند
• شی جین پینگ: همکاری دوسویه باید جایگزین بازی مجموع صفر شود
• انتقاد سازمان ملل از سابقه حقوق بشر و رویکرد تبعیض آمیز و جدایی طلبانه آمریکا
• وضعیت حقوق بشر آمریکا در سازمان ملل مورد انتقاد گسترده قرار گرفت
بیشتر>>
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید