CRI Online

شی جین پینگ: مطمئنیم بر کروناویروس غلبه خواهیم کرد

GMT+08:00 || 2020-03-10 20:37:05        cri

شی جین پینگ دبیر کل کمیته مرکزی حزب، رییس جمهور و رییس کمیسیون نظامی مرکزی چین روز سه شنبه 20 اسفند/حوت، 10 مارس برای بازدید از کارهای پیشگیری و مهار کروناویروس عازم شهر وو هان در استان هو بی شد.

شی جین پینگ در اطاق بیماران بخش عفونت بیمارستان هوئو شن شان با مبتلایان تحت درمان دیدار کرد و به آنان گفت: شما باید اعتماد به نفستان را راسخ کنید و همه باید مطمئن باشیم که بر کرونا غلبه خواهیم کرد. وو هان حتما پیروز می شود، هو بی حتما پیروز می شود، سراسر چین مسلما پیروز می شود!

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
• سخنگوی وزارت خارجه چین: دور سوم آزمایش بالینی واکسن کرونا در برزیل شروع میشود
• سخنگوی وزارت خارجه چین: رییس جمهور در سه نشست سران پیشنهاد چین را تشریح میکند
• تصویب تصمیمات کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین در مورد هنگ کنگ
• نخستین کشتی کروز ساخت چین آماده برای بهره برداری
• شی جین پینگ: توسعه چین بدون جهان ناممکن و شکوفایی جهان نیازمند چین است
• شی جین پینگ: با دخالت خارجی در امور داخلی اعضای سازمان همکاری شانگهای قاطعانه مخالفیم
• شی جین پینگ: مایلیم نیاز اعضاء سازمان همکاری شانگهای به واکسن کرونا را مد نظر قرار دهیم
• شی جین پینگ: سازمان همکاری شانگهای باید برای پیشبرد ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک تلاش کند
• شی جین پینگ: همکاری دوسویه باید جایگزین بازی مجموع صفر شود
• انتقاد سازمان ملل از سابقه حقوق بشر و رویکرد تبعیض آمیز و جدایی طلبانه آمریکا
• وضعیت حقوق بشر آمریکا در سازمان ملل مورد انتقاد گسترده قرار گرفت
بیشتر>>
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید