CRI Online

9 میلیون و 300 هزار نفر از جمعیت فقیر چین به اماکن تازه ساز منتل شده اند

GMT+08:00 || 2020-03-04 15:07:20        cri

کمیسیون توسعه و اصلاحات ملی چین 13 اسفند/حوت، 3 مارس اعلام كرد كه تا کنون 9 میلیون و 300 هزار نفر از جمعیت فقیر در چین به اماکن تازه ساز رفته اند. کار عمران و جابجایی در «سیزدهمین برنامه پنج ساله» اساساً به اتمام رسیده و اکنون کار پشتیبانی از مردم جابجا شده شروع شده است.

طی «سیزدهمین برنامه پنج ساله»، چین قصد دارد 10 میلیون تن از جمعیت فقیر ساکن مناطق دارای شرایط نامساعد برای زندگی و توسعه را با هدف فقرزدایی جابجا کنند. در حال حاضر 39 هزار منطقه مسکونی متمرکز ایجاد شده که حدود 50 مورد از آنها بزرگ و دارای گنجایش 10 هزار نفر است و بیش از 2 میلیون و 600 هزار واحد خانه ساخته شده است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
• سخنگوی وزارت خارجه چین: دور سوم آزمایش بالینی واکسن کرونا در برزیل شروع میشود
• سخنگوی وزارت خارجه چین: رییس جمهور در سه نشست سران پیشنهاد چین را تشریح میکند
• تصویب تصمیمات کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین در مورد هنگ کنگ
• نخستین کشتی کروز ساخت چین آماده برای بهره برداری
• شی جین پینگ: توسعه چین بدون جهان ناممکن و شکوفایی جهان نیازمند چین است
• شی جین پینگ: با دخالت خارجی در امور داخلی اعضای سازمان همکاری شانگهای قاطعانه مخالفیم
• شی جین پینگ: مایلیم نیاز اعضاء سازمان همکاری شانگهای به واکسن کرونا را مد نظر قرار دهیم
• شی جین پینگ: سازمان همکاری شانگهای باید برای پیشبرد ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک تلاش کند
• شی جین پینگ: همکاری دوسویه باید جایگزین بازی مجموع صفر شود
• انتقاد سازمان ملل از سابقه حقوق بشر و رویکرد تبعیض آمیز و جدایی طلبانه آمریکا
• وضعیت حقوق بشر آمریکا در سازمان ملل مورد انتقاد گسترده قرار گرفت
بیشتر>>
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید