CRI Online

تمایل چین برای افزایش همکاری بهداشتی جهانی با کشورهای آلوده کروناویروس و سازمان بهداشت جهانی

GMT+08:00 || 2020-03-03 19:17:42        cri

اکنون بیش از 8000 نفر در خارج از چین به کروناویروس جدید مبتلا شده اند. تدروس آدهانوم مدیر کل سازمان بهداشت جهانی روز دوشنبه 12 اسفند/ 2 مارس گفت: در 24 ساعت گذشته تعداد متبلایان به کروناویروس جدید در خارج از چین تقریبا 9 برابر چین بوده است.

جائولی جیان سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز 3 مارس در این مورد در نشست خبری هفتگی گفت: چین متوجه اظهارات مدیر کل سازمان بهداشت جهانی است. اکنون، کروناویروس جدید در بسیاری کشورها راه یافته و در برخی کشورها بسیار شیوع پیدا کرده است. افزایش تبادلات و همکاری های کشورها در زمینه امنیت بهداشت عمومی بیش از پیش مهم تر و ضروری تر شده است.

وی افزود: چین با طرف ها در تماس است و کیت تشخیص را برای ارسال به پاکستان، ژاپن و اتحادیه آفریقا فراهم کرده است و همچنین روش های معالجه خود را به اطلاع بسیاری کشورها رسانده است. انجمن صلیب سرخ چین و موسسات مربوط نیز کیت تشخیص را در اختیار ایران و کشورهای آفریقایی قرار داده اند. همچنین، تیم کارشناسان به ایران اعزام شده اند. ما براساس سرایت کرونا همچنین ضمن پیشگیری و مهار کرونا در داخل کشور، به روش های مختلف به همکاری با طرف ها ادامه می دهیم و تا حد توان از کشورها پیشتیبانی می کنیم.

وی همچنین افزود: براساس اطلاعات از راه های دیپلماتیک، تا 2 مارس، جمعا 62 کشور و 7 سازمان جهانی وعده داده اند که ضروریات امدادی برای پیشگیری و مهار شیوع کرونا اهدا خواهند کرد. از این میان، لوازم ضروری اهدایی 46 کشور و 6 سازمان جهانی به چین ارسال شده است.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
• سخنگوی وزارت خارجه چین: دور سوم آزمایش بالینی واکسن کرونا در برزیل شروع میشود
• سخنگوی وزارت خارجه چین: رییس جمهور در سه نشست سران پیشنهاد چین را تشریح میکند
• تصویب تصمیمات کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین در مورد هنگ کنگ
• نخستین کشتی کروز ساخت چین آماده برای بهره برداری
• شی جین پینگ: توسعه چین بدون جهان ناممکن و شکوفایی جهان نیازمند چین است
• شی جین پینگ: با دخالت خارجی در امور داخلی اعضای سازمان همکاری شانگهای قاطعانه مخالفیم
• شی جین پینگ: مایلیم نیاز اعضاء سازمان همکاری شانگهای به واکسن کرونا را مد نظر قرار دهیم
• شی جین پینگ: سازمان همکاری شانگهای باید برای پیشبرد ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک تلاش کند
• شی جین پینگ: همکاری دوسویه باید جایگزین بازی مجموع صفر شود
• انتقاد سازمان ملل از سابقه حقوق بشر و رویکرد تبعیض آمیز و جدایی طلبانه آمریکا
• وضعیت حقوق بشر آمریکا در سازمان ملل مورد انتقاد گسترده قرار گرفت
بیشتر>>
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید