CRI Online

ممنوعیت کامل چین از تجارت غیر قانونی حیوانات وحشی

GMT+08:00 || 2020-02-24 21:35:02        cri
کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین پس از ظهر ۲۴ فوریه (۵ اسفند) قاطعنامه ای به تصویب رساند که با برقراری قانون ملی به طور کامل از داد و ستد غیر قانونی حیوانات وحشی ممنوع کند تا رسوم زشت خوردن حیوانات وحشی را از بین ببرد و مجازات علیه رفتار غیرقانونی مربوطه را افزایش بدهد. این قطعنامه از روز منتشر شده اجرا می شود.

در این قاطعنامه به طور مشخص قرار گذاشت: همه ممنوعیت از تجارت حیوانات وحشی که در قانون حفاظت از حیوانات وحشی و قوانین مربوطه دیگر قید شده ، باید به طور جدی اجرا شود. به طور کامل از خوردن حیوانات وحشی زمینی دارای ارزش مهم محیط زیستی، علمی و اجتماعی و حیوانات وحشی زمینی دیگر ممنون می کند از جمله حیوانات وحشی زمینی که با نیروی انسان زاد و ولد و پرورش می شوند.

این قطعنامه به دفاع از امنیت جانور و محیط زیست کمک خواهد کرد و به طور موثر از ریسک بهداشت عمومی

مهم پیشگیری خواهد کرد و به طور جدی سلامت و امنیت جانی مردم را تضمین خواهد کرد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
• سخنگوی وزارت خارجه چین: دور سوم آزمایش بالینی واکسن کرونا در برزیل شروع میشود
• سخنگوی وزارت خارجه چین: رییس جمهور در سه نشست سران پیشنهاد چین را تشریح میکند
• تصویب تصمیمات کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین در مورد هنگ کنگ
• نخستین کشتی کروز ساخت چین آماده برای بهره برداری
• شی جین پینگ: توسعه چین بدون جهان ناممکن و شکوفایی جهان نیازمند چین است
• شی جین پینگ: با دخالت خارجی در امور داخلی اعضای سازمان همکاری شانگهای قاطعانه مخالفیم
• شی جین پینگ: مایلیم نیاز اعضاء سازمان همکاری شانگهای به واکسن کرونا را مد نظر قرار دهیم
• شی جین پینگ: سازمان همکاری شانگهای باید برای پیشبرد ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک تلاش کند
• شی جین پینگ: همکاری دوسویه باید جایگزین بازی مجموع صفر شود
• انتقاد سازمان ملل از سابقه حقوق بشر و رویکرد تبعیض آمیز و جدایی طلبانه آمریکا
• وضعیت حقوق بشر آمریکا در سازمان ملل مورد انتقاد گسترده قرار گرفت
بیشتر>>
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید