CRI Online

هشدار سازمان تجارت جهانی به مخاطرات تشدید جنگ تجاری

GMT+08:00 || 2018-10-19 16:04:28        cri
 

روبرتو آزودو مدیرکل برزیلی سازمان تجارت جهانی روز چهارشنبه 17 اکتبر در لندن هشدار داد، وخامت مداوم جنگ تجاری، مخاطرت واقعی برای اقتصاد جهان ایجاد کرده و تجارت جهان با بحران رو به رو می شود.

آزودو همین روز در ضیافت شام در شهرلندن گفت: اقتصاددانان سازمان تجارت جهانی همواره در حال ارزیابی امکان درگیری تجاری از جمله تاثیرات جنگ همه جانبه تجاری هستند. براساس ارزیابی، اگر همکاری تجارت بین المللی کاملا فروپاشی شود، سرعت رشد تجارت جهانی 17 درصد کاهش خواهد یافت و سرعت رشد ارزش کل تولیدات داخلی سراسر جهان 1.9 درصد کاهش خواهد یافت و چند میلیون نفر نیز کار خود را از دست خواهند داد.

روبرتو آزودو مدیرکل برزیلی سازمان تجارت جهانی گفت، برای منافع تمام مردم، جامعه بین المللی موظف است ضمن کاهش تنش ها، با برگزاری گفت و گوی بیشتر در چارچوب دوجانبه یا سازمان تجارت، راه حلی در سیستم چند جانبه تجاری بیابد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
• سخنگوی وزارت خارجه چین: دور سوم آزمایش بالینی واکسن کرونا در برزیل شروع میشود
• سخنگوی وزارت خارجه چین: رییس جمهور در سه نشست سران پیشنهاد چین را تشریح میکند
• تصویب تصمیمات کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین در مورد هنگ کنگ
• نخستین کشتی کروز ساخت چین آماده برای بهره برداری
• شی جین پینگ: توسعه چین بدون جهان ناممکن و شکوفایی جهان نیازمند چین است
• شی جین پینگ: با دخالت خارجی در امور داخلی اعضای سازمان همکاری شانگهای قاطعانه مخالفیم
• شی جین پینگ: مایلیم نیاز اعضاء سازمان همکاری شانگهای به واکسن کرونا را مد نظر قرار دهیم
• شی جین پینگ: سازمان همکاری شانگهای باید برای پیشبرد ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک تلاش کند
• شی جین پینگ: همکاری دوسویه باید جایگزین بازی مجموع صفر شود
• انتقاد سازمان ملل از سابقه حقوق بشر و رویکرد تبعیض آمیز و جدایی طلبانه آمریکا
• وضعیت حقوق بشر آمریکا در سازمان ملل مورد انتقاد گسترده قرار گرفت
بیشتر>>
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید