CRI Online

اعانه های خیریۀ چین در سال گذشته به حدود 150 میلیارد یوان رسید

GMT+08:00 || 2018-10-08 15:30:33        cri

فدراسیون امور خیریۀ چین چندی پیش در شهر شن جن گزارش اعانه های خیریه چین در سال 2017 را منتشر کرد. بر اساس این گزارش، در سال 2017، کشور در مجموع 149 میلیارد و 986میلیون یوان اعانه در داخل و خارج از کشور دریافت کرده که در مقایسه با سال 2016 میلادی 7.68 درصد افزایش داشته است. نسبت اعانه خیریه در میزان تولید ناخالص داخلی کشور به 0.18 درصد رسید.

در این گزارش همچنین آمده است: وجه کمکی خیریه به طور مستمر به زمینه فقرزدایی اختصاص داده شده و سه زمینه عمده مورد توجه و جلب اعانه اجتماعی آموزش و پرورش، پزشکی و بهداشت، فقرزدایی و توسعه است، به طوری که این سه زمینه حدود 109 میلیارد و 115 میلیون یوان اعانه را که 72.75 درصد میزان کل اعانه ها را شامل شد، جلب کرد.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
• سخنگوی وزارت خارجه چین: دور سوم آزمایش بالینی واکسن کرونا در برزیل شروع میشود
• سخنگوی وزارت خارجه چین: رییس جمهور در سه نشست سران پیشنهاد چین را تشریح میکند
• تصویب تصمیمات کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین در مورد هنگ کنگ
• نخستین کشتی کروز ساخت چین آماده برای بهره برداری
• شی جین پینگ: توسعه چین بدون جهان ناممکن و شکوفایی جهان نیازمند چین است
• شی جین پینگ: با دخالت خارجی در امور داخلی اعضای سازمان همکاری شانگهای قاطعانه مخالفیم
• شی جین پینگ: مایلیم نیاز اعضاء سازمان همکاری شانگهای به واکسن کرونا را مد نظر قرار دهیم
• شی جین پینگ: سازمان همکاری شانگهای باید برای پیشبرد ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک تلاش کند
• شی جین پینگ: همکاری دوسویه باید جایگزین بازی مجموع صفر شود
• انتقاد سازمان ملل از سابقه حقوق بشر و رویکرد تبعیض آمیز و جدایی طلبانه آمریکا
• وضعیت حقوق بشر آمریکا در سازمان ملل مورد انتقاد گسترده قرار گرفت
بیشتر>>
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید