CRI Online

تأکید مقالۀ خبرگزاری شین هوا بر اهمیت اجرای سیاست اصلاحات و درهای باز چین

GMT+08:00 || 2018-08-12 18:58:36        cri
خبرگزاری شین هوا روز یکشنبه 12 اوت با انتشار مقاله ای گزارش کرد: با اجرای سیاست اصلاحات و درهای باز محدودیت اندیشه شکسته، موانع توسعه برطرف شده و چین راه بزرگ جدیدی را پیموده و کشور سوسیالیستی چین وارد فضای جدیدی پر لز امید و حیات شده است.

در این مقاله آمده است: از زمان آغاز اجرای سیاست اصلاحات و درهای باز 40 سال سپری شده و سرزمین چین نیز شاهد تغییرات بزرگی شده است طوری که این کشور به بزرگترین صادرکننده و دومین واردکننده در جهان و نیروی اصلی محرکه اقتصاد جهانی تبدیل شده و سهم چین در رشد اقتصاد جهان به بیش از 30 درصد رسیده است. چین در چند دهۀ گذشته روند مدرنیزاسیون را که کشورهای پیشرفتۀ غربی طی چندین سده پیموده اند، طی کرده و به هدف بزرگ رستاخیز ملت چین نزدیکتر شده است.

در این مقاله همچنین آمده است که یکی از موفقیتعلی سیاست اصلاحات و درهای باز، سازگاری آن با منطق پیشرفت تاریخی و عصر است. چین باید همواره بر این سیاست که موجب قدرتمندتر و ثروتمندتر شدن کشور و مردم شده، پافشاری و آینده بهتری را ایجاد کند.

اخبار مرتبط
پیام شما
رسانه ها
برگزیده ها
• سخنگوی وزارت خارجه چین: دور سوم آزمایش بالینی واکسن کرونا در برزیل شروع میشود
• سخنگوی وزارت خارجه چین: رییس جمهور در سه نشست سران پیشنهاد چین را تشریح میکند
• تصویب تصمیمات کمیته دائمی مجلس ملی نمایندگان خلق چین در مورد هنگ کنگ
• نخستین کشتی کروز ساخت چین آماده برای بهره برداری
• شی جین پینگ: توسعه چین بدون جهان ناممکن و شکوفایی جهان نیازمند چین است
• شی جین پینگ: با دخالت خارجی در امور داخلی اعضای سازمان همکاری شانگهای قاطعانه مخالفیم
• شی جین پینگ: مایلیم نیاز اعضاء سازمان همکاری شانگهای به واکسن کرونا را مد نظر قرار دهیم
• شی جین پینگ: سازمان همکاری شانگهای باید برای پیشبرد ایجاد جامعه بشری با سرنوشت مشترک تلاش کند
• شی جین پینگ: همکاری دوسویه باید جایگزین بازی مجموع صفر شود
• انتقاد سازمان ملل از سابقه حقوق بشر و رویکرد تبعیض آمیز و جدایی طلبانه آمریکا
• وضعیت حقوق بشر آمریکا در سازمان ملل مورد انتقاد گسترده قرار گرفت
بیشتر>>
خبرهای تصویری
بشنوید
ببینید