CRI Online
 
ادبیات کلاسیک

"داستانهای سه مملکت "

"داستانهای سه مملکت " اثر معروف ادبی کلاسیک چین با ترسیم های عالی و حماسی جنگی ، تشابهاتی انسانی زنده و متنوع ،سوژه ها و صحنه های هیجان انگیزو جالب توجه با نبردهای عاقلانه و جسارت است و ظرف چندین قرن همواره مورد علاقه و پسند فوق العاده مردم واقع شده و موضوعات تحقیقی برای بسیاری دانشمندان و سوژه های اپراها ، درامها ، نمایش ها و فیلمها بوده است .

مئولف این داستانها "لو گوان جون "میباشد که در قرن 14میلادی می زیست .وی از یک خانواده روشنفکر و دانشمند بود .از کودکی به کتابخوانی علاقه خاصی داشته و کتابهای تاریخی و ادبی بیشماری مطالعه می کرد . این باعث شد تااز ذوق و قریحه ادبی خوبی برخوردار شده و به افرینش آثار ادبی بپردازد . عصریکه "لوگوان جون " در آن بسر می برد ،مملو از تضادهای بغرنج و حاد ملی و طبقاتی بود . حکومت سلسله امپراتوری "یوان "که بدست اشراف مغول برقرار شده بود ،سلطه مستبدانه بر ملت "هان "اعمال می داشت .

این موضوع موجب مقاومت شدید ملت "هان" شد و درهمه جا قیام کنندگان دیده می شدند . این افراد نه تنها سلحشورانه با ارتش "یوان " پیکار می کردند بلکه قصد داشتند تا ضمن بر انداختن دودمان "یوان " خود بر چین حکمرانی نمایند."لوگوان جون"در جوانی نیز در زمره نیروهای قیام کننده بود و یک افسر ستاد به حساب می آمد. وی در آنزمان سرشار از همت بلند سیاسی بود و آرزوی حکمرانی بر کشور داشت. در همین دوران نیروهای قیام کننده به رهبری "جو یوان جان "به پیروزی نهائی دست یافته و سلسله امپراتوری "مین "را بر قرار نمودند. درنتیجه آرزوی "لوگوان جو" نیز بر باد رفت .به دنبال این شکست او به نگارش آثار ادبی روی آورد .

رمان"داستانهای سه ممکت"داستهای تاریخی بغرنج و اجتماعی یکصد ساله (از184-280میلادی )می باشد . "لوگوان جون "مولف این رمان با جمع آوری تعداد زیادی کتب تاریخی ،یاد داشتها ،قصه ها ،حکایات و روایات مردمی و تلفیق انها با آرمان سیاسی خود و انشای سرگذشت زندگی در نبردهای نیروهای قیام کننده دهقانان مبارزات سیاسی و نظامی درمیان سه مملکت "وی "،"شو"و "او" را بطور زنده نشان داده است . وی با توصیف مبارزات سهمگین و وحشتناک سیاسی و نظامی و از طرق گوناگون هنری با موفقیت در این اثر گروهی از پرسنلهایی را که جمعا بیش از400نفرند ،ترسیم کرده است .

مولف دهها تن از شخصیتها را در این رمان تشریح کرده و خصوصیات اخلاقی بارز آنها را توصیف نموده است .ازجمله اند :"تسائو تسائو " پادشاه دودمان "وی "که کینه توز و بسیار مشکوک ودر سیاست بازی ماهر بود ،"جو گه لیان " فرمانده ستاد مملکت "شو" که بسیار عاقل ودر مبارزات سیاسی ونظامی تاکتیکهای زیادی داشت ."جان فی"ژنرال مملکت "شو" که بسیا ردلیر و سلحشورو درعین حال گستاخانه و دقیق و جدی رفتار می کردو همچنین "جو یو"مارشال مملکت "وو"که با درایت و باهوش و ساعی برای پیشی گرفتن بر دیگران و در عین حال کوتاه نظر و متعصب بود وقس علی هذا.همه انها از پرسنلهای مورد تحسین و تمجید مردمی به حساب می آیند .

رمان "داستانهای سه مملکت "نه فقط حائز ارزش عالی ادبی بوده بلکه اثری چون یک دائره المعارف جامعه فئودالی است .در چین تعداد زیادی از کارشناسان و دانشمندان هستند د که روی این کتاب مهم و با ارزش معالعه و تحقیق می کنند و از نظر تاریخ ،روانشناسی ،روابط عمومی ،تاکتیک ، مدیریت و زمامداری ،نظامی و هنری وحتی اصول اخلاقی خلاصه از هر حیث به کاوش ارزش فرهنگی و اهمیت عملی این اثر مشغولند.

رمان "داستانهای سه مملکت "همچنین مورد علاقه مردم کشورهای جهان واقع شده و به زبانهای مختلف ترجمه و چاپ و نشر گردیده و درسراسر جهان به فروش رسیده است و "یک اثر برجسته مردمی "نامیده می شود .


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17