CRI Online
 
ادبیات کلاسیک

"پوسون لین " و اثر "روایات "

در اوائل قرن 18میلادی در چین منتخبات حکایات "روایات درباره دیوها و رب النوعها "مورد توجه عموم واقع گردید . مولف این اثر "پو سون لین " با طرزبیان منحصر به فرد ،در این کتاب حکایات زیادی درخصوص دیو و اهریمن به رشته تحریر در آورد.

"پو سون لین "(سالهای 1640-1715)ادیب سلسله امپراتوری "چینگ " می باشد .وی درخانواده ایبازرگان بدنیا آمدو تمام عمر خود را به تدریس اختصاص داد . از میان تعداد بیشمار آثار ادبی او منتخبات حکایات کوتاه "روایات درباره دیوها و رب النوعها" اثری نمونه محسوب می شود.این منتخبات از 431 حکایت تشکیل شده است و کوتاهترین آن دارای 200-300هیروگلیف بوده وحکایات بلند آن چند هزار هیروگلیف ( واژه ) دارد .

مئولف دراین کتاب ،ضمن انتقاد از محدودیتهاوجمود اصول اخلاقی فئودالی و فساد در نظام آزمون سلطنتی ؛ خواستار آزادی های فردی شده است .حکایات درباره عشق در این کتات مورد علاقه خاص خوانندگان است .بیشتر این حکایات عشق مربوط به عشق بین انسان و روباه و یا دیوها می باشد که آرزوی جوانان به درهم شکستن قید و بندهای اصول اخلاقی فئودالی را نشان می دهد .

روباه ها که در کتاب فوق اغلب با چهره دختران زیباو نیکدل ظاهر شده اند . برای نمونه حکایت"سیا ئو تسو" ؛ دراین حکایت مئولف با طرز بیان عالی چهره یک دخترک پاک وساده لوح ، نیکدل و زرنگ و بسیار دوست داشتنی را ترسیم نموده و در خاتمه این حکایت ذکر کرده که این دخترک در حقیقت یک روباه بوده است و به علت آنکه فامیل "وان " پناهگاه مادرش بود باین جهت خود را به ادم مبدل نمود و با عملکرد نیک خواهانه خودکمک های این خانواده را جبران کرد.

در افسانه ای تحت عنوان " روباه دختر خود را شوهر می دهد " "پو سولین " صحنه گرم و صمیمانه " شوهردادن یک خانواده روباه را ترسیم کرده است . اعضای این خانواده همه خود را مهربان و تربیت یافته نشان داده و ادمهائی را که بطور غیر مترقبه داخل جمع آنها شده اند ،چون مهمانان عالی قدر پذیرائی نموده اند.

در این کتاب همچنین روباهان زشت صورت ولی نیکدل دیده میشوند . در افسانه ای بنام "روباه زشت رو"چنین میاید: یک روباه زشت رو روشنفکری بسیار فقیر را دید و به او و خانواده اش کمکهای مالی زیادی داد .اما این دانش آموز موقعیکه صاحب زندگی مرفه شده ،از یک جادوگر خواهش کرد تا این روباه نیکخواه را بیرون براند.

این روباه زشت رو و نمک نشناسی به این ادم فوق العاده خشمگین مبدل شد و نه تنها تمام انچه را که به این روشنفکر داده بازپس گرفت بلکه وی را به مجازات رساند . مئولف با استفاده از این داستان افسانه سوءرفتار و حق نشناسی انسان را ترسیم کرده و آن را محکوم نموده است .

البته در "روایات درباره دیوها و رب النوعها " روباهانی ترسیم شده اند که زیبارو اما بیرحم و سنگدل هستند .در حکایتی بنام " پوست نقاشی شده " روباهی هست که با چهره زیبای انسان با اتکا به مکیدن خون انسان زیست میکرد و البته عاقبت این روباه کشته شد.

خلاصه کلام "پوسون لین "در این کتاب تعداد زیادی از چهره های بظاهر زنان اما در حقیقت روباه رابرشته تحریر آوردهو از طریق آنها خصال عالی اخلاقی را که انسان از ان محروم بوده ،ستوده است . روایات افسانه ای مذکور از آثار جاویدان در تاریخ ادبیات چین محسوب میشود که ظرف 200سال اخیر به بیش از 20 زبان خارجی ترجمه شده و در جهان متداول گردیده است واز بسیاری از این روایات فیلمها و سریال های تلویریونی تهیه شده که مورد پسند بینندگان واقع گردیده است .


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17